Organisatie van het onderwijs

De portefeuillehouder onderwijs heeft als lid van het faculteitsbestuur de verantwoordelijkheid voor het FSW-onderwijs en wordt daarin ondersteund door de onderwijsdirecteur en het hoofd onderwijsbureau.

Iedere bacheloropleiding (inclusief minorprogramma’s) en masteropleiding (inclusief premasterprogramma’s) heeft een opleidingsdirecteur. Elke opleidingsdirecteur wordt bijgestaan door een opleidingscoördinator.

De portefeuillehouder onderwijs overlegt maandelijks in het Bachelor- en MasterDirecteurenOverleg (BMDO) met de opleidingsdirecteuren; de onderwijsdirecteur en het hoofd onderwijsbureau zijn eveneens lid van het BMDO, net als een studentassessor van de Facultaire StudentenRaad. De onderwijsdirecteur voert daarnaast maandelijks overleg met de opleidingscoördinatoren in het OPleidingsCoördinatorenOverleg (OPCO); het hoofd onderwijsbureau is tevens lid van het OPCO.

  • Portefeuillehouder onderwijs: prof. dr. Peter Kerkhof
  • Onderwijsdirecteur: dr. Sylvia Vink 
  • Hoofd onderwijsbureau: Marloes Theuns

Overzicht opleidingsdirecteuren en opleidingscoördinatoren

 

Opleiding
BSc Bestuurs- en organisatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: dr. Duco Bannink
Opleidingscoördinator: dr. Jaap Timmer en dr. Christine Teelken
BSc Communicatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: dr. Wouter van Atteveldt 
Opleidingscoördinator: dr. Anita van Hoof
BSc Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Opleidingsdirecteur: dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: dr. Maaike Matelski 
BSc Politicologie
Opleidingsdirecteur: dr. Nana de Graaff
Opleidingscoördinator: Rein Koetsierempty
BSc Sociologie
Opleidingsdirecteur: dr. Erik van Ingen
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper     
MSc Beleid, communicatie en organisatie
Opleidingsdirecteur: dr. Sierk Ybema
Opleidingscoördinator: dr. Christine Teelken
MSc BestuurskundeOpleidingsdirecteur: dr. Duco Bannink
Opleidingscoördinator: dr. Jaap Timmer
MSc CommunicatiewetenschapOpleidingsdirecteur: dr. Wouter van Atteveldt 
Opleidingscoördinator: dr. Anita van Hoof
MSc Culture, Organization and ManagementOpleidingsdirecteur: dr. Sierk Ybema
Opleidingscoördinator: dr. Henk Koerten
MSc Political Science
Opleidingsdirecteur: dr. Nana de Graaff
Opleidingscoördinator: Rein Koetsier
MSc Social and Cultural AnthropologyOpleidingsdirecteur: dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: dr. Maaike Matelski 
MSc Societal Resilience (Research Master)
Opleidingsdirecteur: prof. dr. René Bekkers 
Opleidingscoördinator: dr. ir. Tijs van den Broek
MSc SociologieOpleidingsdirecteur: dr. Erik van Ingen
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper