Privacy Champions

Als FSW willen we zorgvuldig omgaan met de privacy van onze medewerkers, studenten en van de personen de deel uitmaken van ons onderzoek. De Faculteit der Sociale Wetenschappen kent daarom Privacy Champions.

De FSW Privacy Champions hebben als taak om de informatievoorziening rondom privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de faculteit te stroomlijnen en als eerste aanspreekpunt te fungeren voor alle vragen binnen de faculteit op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Zowel van het wetenschappelijk als ondersteunend personeel.

De FSW Privacy Champions werken onderling nauw samen en proberen de meest voorkomende privacy vragen binnen de faculteit te beantwoorden. Daar waar dat noodzakelijk en wenselijk is zal worden afgestemd met het privacy-team van Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ), waar verdergaande inhoudelijke expertise binnen de VU is gebundeld. Daarnaast rapporteren de FSW Privacy Champions over de voortgang van hun werkzaamheden aan de directeur bedrijfsvoering, als bestuurlijk aanspreekpunt binnen de faculteit. 

Privacy vraagstukken

Je kunt de FSW Privacy Champions onder meer aanspreken voor de volgende zaken:

  • Hoe om te gaan met persoonsgegevens;
  • Rechten van betrokkenen;
  • Een verwerkersovereenkomst;
  • Het verwerkingsregister;
  • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s);
  • Databeveiliging
  • Datalekken

Samenstelling

De faculteit kent vier Privacy Champions, te weten:

Suzanne
Suzanne Willems
Onderwijs
Arjen
Arjen Heijstek

Rian
Rian van Rossum
Onderzoek
Steef
Steef Löwik


Suzanne en Arjen fungeren specifiek als eerste aanspreekpunt voor vraagstukken gerelateerd aan het onderwijs, daar waar Rian en Steef als eerste aanspreekpunt voor onderzoek gerelateerde vraagstukken optreden. Gezamenlijk pakken ze de overige vraagstukken op gerelateerd aan de bedrijfsvoering van de faculteit. 


Contact

Heb je vragen over privacy en gegevensbescherming voor de FSW Privacy Champions? Stuur dan een mail naar: privacy.fsw@vu.nl