Feiten en cijfers

Studenten 2019-2020

  • In 2019-2020 studeerden er 1245 bachelorstudenten, 377 premasterstudenten en 1020 masterstudenten aan de faculteit.

Onderzoekers en onderzoeksresultaten 2019

  • 168 onderzoekers (hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en overig wetenschappelijk personeel);
  • 177 promovendi;
  • 369 wetenschappelijke publicaties (zie ook research portal)
  • 68 vakpublicaties;
  • 17 promoties.