FSW Studentenraad

Wat is de FSR?

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan van de ongeveer drieduizend studenten die onderwijs genieten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De FSR is democratisch verkozen en daarmee een belangrijk orgaan om de stem van de van de studenten door te laten klinken tot in de vergaderzalen met o.a. het Faculteitsbestuur. De FSR kan door haar rechten, zoals instemmings- en adviesrecht het beleid beïnvloeden dat op de faculteit wordt gevoerd. Zowel onderwijsinhoudelijke zaken, de wijze van tentamineren en praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen staan op het aandachtslijstje van de FSR.

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren moet de FSR samenwerken met andere betrokken partijen, zoals het Faculteitsbestuur of Onderdeelcommissie (afvaardiging van docenten).

Wie zitten er in de FSR?

  • Voorzitter: Sanne-Minouk van den Broek (derdejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap).
  • Vice-voorzitter-Secretaris: Esther Veefkind  (Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen).
  • Projectcoördinator-Penningmeester: Megiel Kerkhoven (derdejaars Sociologie).
  • Communicatiecoördinator: Yousif Salhi (tweedejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap).
  • Onderzoeks-& Internationalisering coördinator: Thijmen Santen (derdejaars Bestuurs- & Organsiatiewetenschap).
  • Onderwijscoördinator Bachelor: Loes Mik (derdejaars Politicologie).
  • Onderwijscoördinator Master: Sanne Veeneman (Bestuurskunde).

FSR 2018-2019
Van links naar rechts: Esther Veefkind, Loes Mik, Thijmen Santen, Sanne-Minouk van den Broek, Megiel Kerkhoven, Sanne Veeneman, Yousif Salhi

Beleidsplan & Policy Plan

Ben jij benieuwd waar de FSR zich dit jaar voor inzet? Lees ons Beleidsplan.

Contact en bereikbaarheid

De FSR is de stem van de student. Ben jij student aan de FSW? Kom dan in beweging!
Heb je klachten, vragen of ideeën? Of ben je gewoon benieuwd naar wat er gaande is binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Kom eens bij ons langs of stuur een mailtje!

Kamer FSR: HG 1A-62
Email: fsr.fsw@vu.nl
Canvas: Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen
Facebook: http://facebook.com.fsw.studentenraad