FSW Studentenraad


Wat is de FSR? 

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan van de ongeveer 3000 studenten die onderwijs genieten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De FSR is democratisch verkozen en daarmee een belangrijk orgaan om de stem van de van de studenten door te laten klinken tot in de vergaderzalen met o.a. het Faculteitsbestuur. De FSR kan door haar rechten, zoals instemmings- en adviesrecht het beleid beïnvloeden dat op de faculteit wordt gevoerd. Zowel onderwijsinhoudelijke zaken, de wijze van tentamineren en praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen staan op het aandachtslijstje van de FSR. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren moet de FSR samenwerken met andere betrokken partijen, zoals het Faculteitsbestuur of Onderdeelcommissie (afvaardiging van docenten).

Wie zitten er in de FSR? 
  • Voorzitter: Karin Kee (Derdejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap)
  • Vice-voorzitter: Janna Visser (Derdejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap)
  • Facultaire & Financiële zaken: Anthony Duursma (Tweedejaars Politicologie en Eerstejaars Sociologie)
  • Projectcoördinator: Theodora Verkaik (Vierdejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap)
  • Onderzoekscoördinator: Koen Donatz (Tweedejaars Culturele Antropologie)
  • Onderwijscoördinator: Charlotte Kruidenberg (Derdejaars Politicologie)
  • Communicatiecoördinator: Sander van den Hoek (Master Bestuurskunde)

FSR FSW
Van links naar rechts: Koen Donatz, Anthony Duursma, Janna Visser, Karin Kee, Theodora Verkaik, Charlotte Kruidenberg, Sander van den Hoek

Beleidsplan
Ben jij benieuwd waar de FSR zich dit jaar voor inzet? Lees ons beleidsplan Verder kijken dan alleen studeren.

Contact en bereikbaarheid 

De FSR is de stem van de student. Ben jij student aan de FSW? Kom dan in beweging!
Heb je klachten, vragen of ideeën? Of ben je gewoon benieuwd naar wat er gaande is binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Kom eens bij ons langs of stuur een mailtje!

Kamer FSR: HG 1A-62
Email: fsr.fsw@vu.nl
Blackboard: tussen je vakken
Facebook: http://facebook.com.fsw.studentenraad

Ook hebben wij wekelijks een inloopspreekuur op maandag van 15.30u. tot 16.30u.