Contact

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

T 020 59 86805
E secretariaat.bop.fsw@vu.nl

Afdelingssecretariaat

Het secretariaat van Bestuurswetenschap en Politicologie bestaat uit:

IJbema
Dr. Aniek IJbema

Els Tettelaar
Els Tettelaar

Bezoekadres
Hoofdgebouw VU, kamer 2E-72, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Stage aanbieden
Organisaties die een stage willen aanbieden kunnen dit doen via dit formulier.