Prof.dr. J.C.J. BoutellierDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

j.c.j.boutellier@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Hoogleraar Veiligheid en Veerkracht (deeltijd)

Foto: Riechelle van der Valk

Aanwezig: woensdag

Specialisatie

 • Publieke moraal
 • Sociale orde 
 • Veiligheid
 • Criminaliteit
 • Politie en justitie
 • De maatschappelijke functie van het strafrecht
 • De seculiere conditie

De kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht

Boutellier is de coördinator van de kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht, een samenwerkingsverband van het Institute for Societal Resilience (VU) en het Verwey-Jonker Instituut. De kenniswerkplaats ondersteunt gemeenten en veiligheidsregio’s in hun aanpak van urgente problemen: spanningen in wijken, handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning, veiligheidsbeleving en dergelijke. Uitgangspunt is dat veiligheidsbeleid altijd in het teken moet staan van versterking van de lokale kwaliteit en vitaliteit van de lokale omgeving. De kenniswerkplaats werkt oplossingsgericht, tegen de achtergrond van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, instrumenten en concepten. We stellen kwantitatief en kwalitatief de diagnose en doen voorstellen voor behandeling.

Onderwijs

Veiligheid en Burgerschap (MSc)
Masterthesis Bestuurswetenschappen
Begeleiden promotieonderzoek

Kernpublicaties

 • Boutellier, Hans (2015). Het seculiere experiment; hoe we van God los gingen samenleven. Amsterdam: Boom filosofie
 • Boutellier, Hans (2015). Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij; tien principes voor geïnspireerd doen samenleven. Den Haag: Boom/Lemma
 • Boutellier, Hans (2011). De improvisatiemaatschappij; over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Den Haag: Boom/Lemma.
 • Boutellier, Hans (2005, 3e uitgebreide druk). De veiligheidsutopie; Over verlangen en onbehagen rond misdaad en straf. Den haag: Boom Juridische uitgevers
 • Boutellier, Hans (2008) [1993]. Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Voor overige publicaties klik hier

Overige informatie

Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht en was voorheen bijzonder hoogleraar Veiligheid en burgerschap.

Nevenwerkzaamheden

Verwey-Jonker Instituut - Directeur Utrecht, 01 juni 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017