Prof. dr. Fred FleurkeDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84635
2e-70
f.fleurke@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Hoogleraar Bestuurskunde (emeritus)

Aanwezig: dinsdag, woensdag en vrijdag
Telefoonnummer secretariaat: 020 598 6805
Telefoonnummer mobiel: 06 47 88 80 44
Telefoonnummer privé: 020 673 37 86  
E-mail (privé):  f.fleurke@gmail.com

Specialisatie

 • Europese integratie en het binnenlands bestuur
 • Dynamiek van bestuurlijke stelsels
 • Interbestuurlijke betrekkingen; centralisatie en decentralisatie; intergemeentelijke samenwerking; metropoolvorming
 • Gemeentelijk,  provinciaal en departementaal bestuur; fusies
 • Beleidsthema's: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, grotestedenbeleid, natuur en milieu, sociale zekerheid, afvalverwerking, veiligheidsregio’s

Recente publicaties

 • Fleurke, F.,  (2010). Van bestuurskunde naar bestuurspraktijk, revisited, afscheidsrede VU Amsterdam, Nijmegen (Wolf Legal Publishers).
 • Fleurke, Fred, Jan van der Schaar en Frank van Wijk (2009). Ontwikkelingspaden voor corporaties, Amsterdam/Rotterdam (RIGO Research en Advies/SEV).
 • Fleurke, F. (2008). Organische bijstand. Analyse van het interventierepertoire voor gemeenten in aanhoudende bestuurscrisis, Uitgave Ministerie van BZK,’s-Gravenhage.
 • Fleurke, F. (2007). ‘Effects of the European Union on Sub-national Decision-making’, European Integration, Vol. 29 (1), 2007, p. 69–88.
 • Fleurke, F. (2007). Doorwerking van het grotestedenbeleid in de gemeentelijke praktijk, VU Amsterdam, i.o.v. het ministerie van BZK, ’s-Gravenhage.
 • Fleurke, F. & R. Willemse, (2006). 'Measuring Local Autonomy: A Decision-making Approach’, in: Local Government Studies, 32 (1), p. 71-87.
 • Fleurke, F. & R. Willemse, (2006). 'The European Union and the Autonomy of Sub-national Authorities: Towards an Analysis of Constraints and Opportunities in Sub-national Decision-making’, in: Regional and Federal Studies, 16 (1), p. 83-98.
 • Fleurke, F. & R. Hulst, (2006). 'A Contingency Approach to Decentralization', in: Public Organization Review, 6 (1), p. 39-58.
 • Fleurke, F. (2006). Een charter voor de toekomst. Midterm review bestuurlijke vormgeving grotestedenbeleid, Amsterdam, i.o.v. ministerie van BZK, ’s-Gravenhage.
 • Fleurke, F. (2006). ‘Het bestuurlijke stelsel voor de brandweerzorg’, in: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg, Den Haag, 2006, p. 75-103, met bijlage. Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, i.o.v. de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Den Haag.
 • Fleurke, F. (2004). Brief van de gemeente aan het Rijk. Over de bestuurlijke verhouding tussen het Rijk en de gemeente, Uitgave VNG, Den Haag.
 • Fleurke, F. & R. Willemse, (2004). 'Approaches to Decentralization and Local Autonomy: A Critical Appraisal', in: Administrative Theory& Praxis, 26 (4), p. 523-544.

Bijzondere publicatie

Liber amicorum Fred Fleurke

2009 J. de Ridder, P.L. Polhuis en L.W.J.C. Huberts (redactie). Eigenzinnig bestuur. Opstellen aangeboden aan Fred Fleurke, Liber amicorum Fred Fleurke, Nijmegen (Wolf Legal Publishers). [237 pp.]

Nevenfuncties

Directeur Fleurke Consultants b.v.

Meer informatie

Zie website www.fleurke.eu (in voorbereiding)