Dr. H.J.M. SchoonveldeDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86905
2e-70
h.j.m.schoonvelde@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Postdoc

Specialisatie

  • Publieke Opinie & Politiek Gedrag
  • Media en Politiek
  • Onderzoeksmethoden

Onderzoek

Ik werk voor EUENGAGE, een door Horizon-2020 gefinancierd project dat in brede zin als doel heeft om op systematische en reproduceerbare wijze data te verzamelen en te analyseren van de positie die politieke partijen innemen ten aanzien van Europese integratie en Europees beleid. Daarnaast richt EUENGAGE zich op de toenemende politisering van de Europese Unie. Meer in het bijzonder ben ik betrokken bij onderzoek naar inhoud van de speeches van Europese elites ten aanzien van de financiële crisis van 2008. Tevens werk ik mee aan een onderzoek naar de verbinding tussen beleid en publieke opinie en de rol van mediaverslaggeving daarin. Voor meer over mijn huidige onderzoek, zie mijn website.

Website

http://www.mschoonvelde.tumblr.com

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017