Prof. dr. J. HooglandDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86834
2e-70
j.hoogland@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Assistant Professor

Aanwezig

Maandag, vrijdag

Specialisatie

 • Civil Society; maatschappelijke organisaties

Onderzoek

Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Onderwijs

Master Besturen van Maatschappelijke Organisaties: Maatschappelijke Organisaties in context.

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • ‘Techniek als zingeving’, in: NPT Procestechnologie (officieel orgaan van de Nederlandse Procestechnologen), jrg. 16 (april 2009), pp.10-11 (ISSN 1380-3638).
 • J. Hoogland, Th. Tromp, ‘De waarde van de christelijke identiteit’, in: Zin in zorg, jrg. 11 no. 1 (maart 2009, pp.26-27 (ISSN 1389-6490).
 • ‘De boedelscheiding herzien’, in: M.D.J. van Well (red.), Deus et Machina – De verwevenheid van techniek en religie, Den Haag: Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 2008, pp.286-292 (ISBN 978 90 809613 5 7).
 • Klink, J. Hoogland, ‘Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk’, in: Beweging, jrg. 71, no. 3 (winter 2007) (ISSN 0167 1766).
 • ‘Nederland demoraliseert’, in: Beweging, jrg. 73, no. 2 (zomer 2009), pp.4-9 (ISSN 0167 1766).
 • Maarten J. Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Marc J. de Vries, Denken, ontwerpen, maken – Basisboek techniekfilosofie, Amsterdam: Boom, 2007.
 • ‘Dialectiek van de verlichting’, in: Wijsgerig Perspectief, jrg. 46 no. 2, Amsterdam: Boom, 2006, pp.16-27 (ISSN 0043-5414).
 • ‘Homo (post)modernus: Verstaan en gesprek tussen modernisme en postmodernisme’, in: Govert Buijs, Peter Blokhuis, Sander Griffioen, Roel Kuiper (red.), Homo respondens – Verkenningen rond het mens-zijn, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2005, pp.145-153 (ISBN 90-5881-222-7).
 • ‘Tussen wens en drang. Hoe verhoudt zich de autonomie van de cliënt tot de professionele autonomie van de hulpverlener?, in: NTZ, Nederlands Tijdschrijft voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, jrg. 31, no. 3 (september 2005), p.184-202 (ISSN 0923 2370).
 • Jochemsen, H., Hoogland, J. & Polder, J., ‘Maintaining integrity in times of scarse resources’, in: Viafora, C. (ed.), Clinical bioethics. A search for the foundations, Springer, 2005, pp.139-152 (ISBN 1-4020-3592-6) (Series: International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, Vol. 26).


Overige Informatie

Curriculum Vitae

Publicatielijst