Dr. J.R. HulstDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

2e-43
j.r.hulst@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Universitair docent Bestuurskunde

Specialisatie

 

 • Interbestuurlijke verhoudingen
 • Vraagstukken van centralisatie en decentralisatie
 • Intergemeentelijke samenwerking 
 • Provinciaal en regionaal bestuur

Beleidsthema's:

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Cultureel erfgoed

Onderzoek


In het onderzoek staat de institutionele vormgeving en werking van het openbaar bestuur centraal. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar horizontale en verticale verhoudingen tussen verschillende bestuurlijke instanties. Het betreft onder meer nationaal en internationaal vergelijkend onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking en naar de inrichting en werking van centrale en decentrale stelsels van openbaar bestuur. Het onderzoek maakt deel uit van het bestuurskundig onderzoeksprogramma 'New Public Governance’.
 

Onderwijs


European Governance in an International Context (bachelor Bestuur & Organisatie), 2e jaar, specialisatie Bestuurswetenschappen)

Bachelorthesis Bestuur & Organisatie
Interbestuurlijke Betrekkingen 
Masterthesis Bestuurskunde

Citaties

google citaties 

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU) 

 • Hulst, J.R. & Van Montfort, A.J.G.M. (2012) Institutional features of inter-municipal cooperation: Cooperative arrangements and their national contexts. Public Policy and Administration, 27,2, 122-144.
 • Rudie Hulst (2010) ‘Modern erfgoedbeheer in een gefragmenteerd bestuurlijk stelsel’ in K. Bosma & J. Kolen (red.) Geschiedenis en ontwerp. Een handboek voor de omgang met cultureel erfgoed. Nijmegen: Van Tilt. (Verschijnt 15 december 2010).
 • Rudie Hulst (2009) ‘Eigen wijs in academisch contractonderzoek,’ in J. de Ridder, P.L. Polhuis & L.W.J.C. Huberts (red), Eigenzinnig Bestuur. Liber Amicorum Fred Fleurke. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, pp. 3-21.
 • Rudie Hulst, André van Montfort, Arto Haveri, Jenni Airaksinen & Josephine Kelly (2009) ‘Institutional Shifts In Inter-Municipal Service Delivery.’ Public Organization Review, 9, pp. 263 – 285.
 • Hulst, R & Van Montfort, A. (Eds.), (2007). Inter-Municipal Cooperation in Europe. Dordrecht: Springer.
 • Hulst, R.& Van Montfort, A., (2007). ‘Inter-Municipal Cooperation: A Widespread Phenomenon’ in: Hulst, R & Van Montfort, A. (eds.) Inter-Municipal Cooperation in Europe, Dordrecht: Springer, p. 1 –21.
 • Hulst, R.& Van Montfort, A., (2007), ‘The Netherlands: Cooperation as the only Viable Strategy’ in: Hulst, R & Van Montfort, A. (eds.) Inter-Municipal Cooperation in Europe, Dordrecht: Springer, pp. 139 – 168.
 • Hulst, R.& Van Montfort, A., (2007). ‘Comparative Analysis and Conclusions’, in: Hulst, R & Van Montfort, A. (eds.) Inter-Municipal Cooperation in Europe, Dordrecht: Springer, pp. 211 – 238.
 • Fleurke, F. & Hulst, R., (2006). A Contingency Approach to Decentralization. Public Organization Review. Vol 6, issue 1, pp. 37 – 56.
 • Hulst, R. (2005). Regional Governance in Unitary States. Local Government Studies. Vol. 31, issue 1, pp. 99-120
 • Fleurke, F. &J.R. Hulst, (2003). Europees ruimtelijk beleid en het Nederlands bestuurlijk stelsel voor de ruimtelijke ordening.
 • Hulst, J.R., (2000). De bestuurlijke vormgeving van regionale beleidsvoering, Delft.
 • Fleurke, F., J.R. Hulst & P.J. de Vries, (1997). Decentraliseren met beleid, Den Haag.

 

Overige informatie


Onderzoeksprogramma New Public Governance

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017