drs. G.M. van Iterson ScholtenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

2e-53
g.m.van.itersonscholten@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Promovendus

Specialisatie

Internationale betrekkingen
Vredes- en conflictstudies
Internationaal maatschappelijk middenveld
Wetenschapsfilosofie

Opleiding

1998-2003: Geschiedenis (drs.) – Rijksuniversiteit Groningen
2004-2006: Filosofie (MA) – Universiteit van Amsterdam
2011-2012: Lerarenopleiding filosofie (MA) – Universiteit van Amsterdam

Onderzoek

In zijn promotieonderzoek onderzoekt Gijsbert van Iterson Scholten wat de verschillende concepten van vrede zijn die vredeswerkers hanteren. In de kritische literatuur over vredesopbouw wordt er vaak van uit gegaan  dat er één concept van vrede is, de liberale vrede, dat door een scala aan statelijke en niet-statelijke actoren min of meer opgelegd wordt aan de bevolking in conflictgebieden. Dit promotieonderzoek trekt die aanname in twijfel, door inductief na te gaan welke opvattingen over vrede te onderscheiden zijn onder Westerse en niet-Westerse vredeswerkers, zowel activisten, personeel van non-gouvernementele organisaties (NGO’s) als diplomaten en ambtenaren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de IKV/VU leerstoel Citizens’ involvement in conflict and post-conflict situations’ en financieel ondersteund door de Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Nevenwerkzaamheden

Junior docent conflictstudies – Universiteit van Amsterdam.