Klink, A.

Professor

Contact

Secretaresse Els Tettelaar
Telefoon: 020 598 5510
E-mailadres:  t.e.tettelaar@vu.nl  


Postadres: VU Amsterdam/FSW/SOC, de Boelelaan 1081, 1081 HV  Amsterdam

Hoogleraar 'Zorg, arbeid en politieke sturing'


Ab Klink, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt hoogleraar 'Zorg, arbeid en politieke sturing' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie van de zorg en de relatie tussen verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en gezondheidszorg staan centraal in zijn onderzoek en onderwijs.

Organisatie van de zorg
Maatschappelijke en economische veranderingen roepen om een interdisciplinaire benadering van de organisatie an de gezondheidszorg. Onder invloed van de vergrijzing en de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën stegen de zorgkosten de afgelopen jaren flink. Tegelijkertijd worden steeds meer levensbedreigende aandoeningen behandelbaar, waardoor het aantal chronisch zieken stijgt, terwijl er ook een stijgend tekort is aan zorgpersoneel.

De nieuwe hoogleraar onderzoekt hoe men de zorg zo kan organiseren dat de nieuwe risico's opgevangen kunnen worden. Een goed vormgegeven ziekenzorg leidt immers tot minder medische complicaties en daarmee tot een hogere participatie van ouderen op de arbeidsmarkt, minder druk op het toch al schaarse zorgpersoneel en ook lagere kosten.

Interdisciplinaire samenwerking
Ab Klink wordt aangesteld bij de afdelingen Sociologie en Organisatiewetenschappen van de faculteit der Sociale Wetenschappen. Met de instelling van de leerstoel Zorg, arbeid en politieke sturing' zet de Vrije Universiteit Amsterdam een belangrijke stap op weg naar de oprichting van het interfacultair onderzoeksinstituut 'Governing Work, Care and Welfare', een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Sociale Wetenschappen, Geneeskunde, Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte.

Biografie
Abraham (Ab) Klink werd op 2 november 1958 geboren te Stellendam. Hij behaalde in 1985 zijn doctoraalexamen sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 1991 aan de Rijksuniversiteit Leiden tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift Christen-democratie en overheid: de christen-democratische politieke filosofie en enige staats- en bestuursrechtelijke implicaties. Sinds 1985 is Ab Klink verbonden aan het CDA, in het verleden onder andere bij het Wetenschappelijk Instituut, als lid van de Eerste Kamer en van 2007 tot 2010 als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vierde Kabinet-Balkenende.

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)