Mr. W.J. KortlevenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Specialisatie

 • Veiligheidsbeleid
 • Risicosociologie
 • Rechtssociologie
 • Rechtsfilosofie
 • Voorzorgbeginsel
 • Sociale geschiedenis van verkeersonveiligheid
 • Sociale geschiedenis van genetisch gemodificeerd voedsel
 • Sociale geschiedenis van kindermishandeling
 • Sociale geschiedenis van jeugdcriminaliteit

Onderzoek

Kortleven doet vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van de maatschappelijke en beleidsmatige omgang met sociale en fysieke onveiligheid

Onderwijs

 • Bachelorwerkgroep B&O 1
 • Bachelorwerkgroep B&O 2
 • Bachelorproject B&O 1
 • Oefening bestuur, beleid en organisatie
 • B&O praktijkproblemen
 • Fysieke veiligheid en crisisbeheersing
 • Masterthesis bestuurskunde

Publicaties

Artikelen
-Kortleven, W.J. (2011). Kritiek en kritiek is twee. Een verkenning van de variatie in godsdienstkritisch liberalisme aan de hand van Austin Dacey en Paul Cliteur. Radix, 37(1), 64-73.
-Kuijvenhoven, T.D. & Kortleven, W.J. (2010). Inquiries into fatal child abuse in the Netherlands: A source of improvement? British Journal of Social Work, 40(4), 1152-1173.
-Pieterman, R. & Kortleven, W.J. (2009) Sturen op onzekerheid is onmogelijk. Over de ongewenste bijwerkingen van voorzorg. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 170(3), 98-100.

Boekhoofdstukken
-Kortleven, W.J. (2010). Over voorzorg, radicale preventie en de grenzen van de maakbaarheid. Een beschouwing naar aanleiding van het WRR-rapport Onzekere Veiligheid. In: Hildebrandt, M. & Pieterman, R. (red.), Zorg om voorzorg (pp. 161-178). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
-Pieterman, R., Arnoldussen, N.T. & Kortleven, W.J. (2009). Voorzorg en integraliteit. In: Teesing, N. (red.), Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgbeginsel en het omgaan met onzekerheden. Verslag van de 105de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 29 oktober 2009 (pp. 31-57). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
-Kortleven, W.J. (2009) The idea of protection in Dutch juvenile criminal justice. In: Hildebrandt, M., Makinwa, A. & Oehmichen, A. (eds.), Controlling security in a culture of fear (pp. 143-168). The Hague: Boom Legal Publishers.

Presentaties
-Kortleven, W.J. (2012) De risicosamenleving en mijn onderzoek. Congres tweede lustrum Studievereniging Criminologie in Actie (Erasmus Universiteit Rotterdam): Rotterdam (7 mei 2009)
-Kortleven, W.J. (2009) Preventing child abuse fatalities: A critical investigation of Dutch child death inquiries. Ninth Conference of the European Sociological Association: Lisbon (September 2009)