Overeem, P.Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 88809
2e-50
p.overeem@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Universitair docent (politieke theorie)

Algemeen

Patrick Overeem is universitair docent, gespecialiseerd in politieke theorieën. Tevens is hij coordinator voor Politicologie bij de bacheloropleiding Philosophy, Politics, Economics (PPE).

Tot september 2016 werkte Patrick aan de Universiteit Leiden, waar hij promoveerde (2010) op een proefschrift over constitutionele argumenten voor de tweedeling tussen politiek en bestuur in moderne staten. Hij studeerde Politicologie (2002, cum laude) en Bestuurskunde (2003) in Leiden.

Specialisaties

 • Politieke theorie
 • Politieke en bestuurlijke ethiek
 • Constitutionalisme
 • Filosofie van de sociale wetenschappen

Onderzoek

Patrick doet onderzoek op het gebied van de politieke theorieën. Veel van zijn werk betreft de kwaliteit en interactie van wat Aristoteles noemde de politeia (staatsvorm) en de politikos (politicus), met andere woorden: constitutionele en ethische vragen. Deze belangstelling heeft geleid tot publicaties over onder andere waardenpluralisme, constitutionele waarden, staatsmanschap, integriteit en deugdethiek.

Voor 2016 heeft Patrick een Early Career Fellowship toegekend gekregen van de Independent Social Research Foundation (ISRF). Hieraan is een beurs verbonden voor het onderzoeksproject ‘Compromise with Character’, dat tot doel heeft om een geïntegreerd kader te ontwikkelen waarmee de (morele) kwaliteit van politieke compromissen kan worden beoordeeld. Het project neemt daarbij de context in acht waarbinnen politieke compromissen worden gesloten en kijkt in het bijzonder naar de mogelijkheid van compromisvorming in meerpartijendemocratieën in tijden van polarisatie en populisme.

Patricks werk is verschenen in internationale tijdschriften als Perspectives on Political Science, Res Publica, Public Administration Review en Administration & Society. Hij is senior lid van de Netherlands Institute for Government (NIG).

Onderwijs

In het academisch jaar 2016-2017 doceert Patrick de volgende vakken:

 • Bachelorwerkgroep Politicologie 2
 • Decision-making & Institutional Policy Change
 • Premaster Research Paper
 • Honours Programme Research Colloquium
 • Workshop Comparative Politics & Policy
 • PPE in Practice I: Wellbeing, Politics, and Markets (PPE)
 • Comparative Politics (PPE)
 • Begeleiding masterscripties

Als universitair docent aan de Universiteit Leiden heeft Patrick vakken gedoceerd in de politieke filosofie,  bestuursethiek, publieke waarden en de wetenschapsfilosofie (met name van de sociale wetenschappen). Voor zijn onderwijs werd hem een fellowship van de Leiden Teachers’ Academy toegekend. Zijn Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) heeft hij behaald in 2010.

 

Bestuur

Behalve onderzoeker en docent in het Departement is Patrick coördinator voor Politicologie van het bachelor programma Philosophy, Politics, Economics (PPE), dat in september 2016 van start is gegaan en wordt gedoceerd binnen een eigen college, het J.S. Mill College.

Aan de Universiteit Leiden heeft Patrick ervaring opgedaan als lid van (onder andere) de Faculteitsraad, de opleidingscommissie en de toelatingscommissie.

Citaties

Google citations

Publicaties

Publicaties (bron: METIS)

Enkele recente publicaties:

 • Overeem, P. & F.E. Bakker (forthcoming). Statesmanship beyond the modern state. Perspectives on Political Science. 
 • Sager, F. & P. Overeem (2015). The European Public Servant: A Shared Administrative Identity? Colchester: ECPR Press. 
 • Overeem, P. & J. Verhoef (2014). Moral dilemmas, theoretical confusion: Value pluralism and its supposed implications for public administration. Administration & Society, 46(8): 986-1009. 
 • Overeem, P. (2014). Politiek als mensenwerk: Pleidooi voor een politieke filosofie van de politikos, Res Publica, 56(4): 534-537.