T.P. (Trineke) Palm, MSc

Promovendus

Specialisatie

• Politiek van de Europese Unie
• Europees Veiligheids- en Defensie Beleid
• Vrouwenkiesrecht

Persoonlijk website

Persoonlijke pagina

 

Onderzoek

Normative Power and Military Means: the evolving character of the EU’s international power

Trineke Palm doet onderzoek naar de invloed die het uitvoeren van militaire operaties heeft gehad op de rol van de Europese Unie in de wereldpolitiek. De buitenlandse politiek van de Europese Unie is vaak getypeerd als ‘normatief’ van aard: gericht op het uitdragen van fundamentele waarden door middel van een positieve voorbeeldrol. Dit in sterk contrast met de machtsrealistische wereldpolitiek van een grootmacht als de Verenigde Staten. Sinds 2003 onderneemt de Europese Unie echter ook militaire missies, in het bijzonder in het voormalige Joegoslavië en in midden Afrika. De centrale vraag van dit onderzoek is of met het gebruik van militaire middelen de EU een meer realistische koers is gaan spelen op het wereldtoneel of dat ze de militaire middelen juist inzet ter ondersteuning van haar normatieve idealen. Dit onderzoekt zij door middel van een vergelijkend onderzoeksdesign, met kwalitatieve methoden, zoals inhoudsanalyse van beleidsdocumenten, interviews met beleidsmakers, politici en militairen, en QCA.

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Citaties

Google Citaties