Prof.dr. W. TrommelDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 82962
2e-49
w.a.trommel@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Hoogleraar bestuurskunde

Specialisatie

 • Beleid en Bestuur, in het bijzonder rond vraagstukken van arbeidsmarkt en verzorgingsstaat.

Onderzoek

Dynamics of Governance

Onderwijs

Bestuur en omgeving 
Beleid en samenleving 
Beleid en besluitvorming

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • Marcel Hoogenboom, Duco Bannink, and Willem Trommel (2010), ‘From local to grobal, and back’, Business History, 52 (6): 933-955.
 • Terpstra, J., W. Trommel, (2009), Police, Managerialization and Presentational Strategies. In: Policing: an International Journal of Policy Strategies and Management 32/1: 128-143 (winner of Emerald Highly Commended Award).
 • Trommel, W.A. (2009) Gulzig Bestuur. (Greedy Governance) Inaugural Lecture. Den Haag: Boom/Lemma.
 • Svensson, J., W. Trommel, T. Lantink (2008). Re-employment Services in the Netherlands: An empirical Study of Bureaucratic, Market and Network Approaches. In: Public Administration Review, May.
 • Engelen, E., Hemerijck, A., W. Trommel (2007), Van sociale bescherming naar sociale investering. Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat. Lemma, Amsterdam.
 • Bosselaar. H., C. Van Deursen, D. Bannink, W. Trommel (2007), Werkt de WWB? Ministerie SZW, Den Haag.
 • Trommel, W., D. Bannink, M. Hoogenboom (2007), De wereld een polder; over de transnationalisering van een sterk sturingsverhaal. In: Beleid & Maatschappij (1)
 • Hoogenboom, M., Trommel, W., D. Bannink, (2007) Knowledge societies (plural). The rise of new knowledge types and their trailblazers, and the management of value chains. In: Vezetéstudomány, Hungarian Management Review, march, p. 40-51.
 • Terpstra, J., W. Trommel (2007), ‘Politie, prestaties en presentaties; over bedrijfsmatigheid en imagowerk’. In: Tijdschrift voor veiligheidsvraagstukken (1)
 • Hoogenboom, M., W. Trommel, D. Bannink, Knowledge Societies (Plural) (2006), In: U. Huws, ed., The Transformation of Work in a Global Knowledge Economy: Towards A Theoretical Framework. EU, WORKS, Brusssel.
 • Terpstra, J., W. Trommel (2006), Het nieuwe bedrijfsmatig denken bij de Nederlandse politie: analyse van een culturele formatie in ontwikkeling. Amsterdam Elsevier, 2006.
 • Terpstra, J., W. Trommel , (2006) ‘Politie, bedrijfsmatig denken en legitimiteit’. In: Tijdschrift voor politie, december
 • Trommel, W., (2006), ‘NPM en de wedergeboorte van het professionele ideaal’. In: Beleid & Maatschappij.33(3), 2006 137-147’
 • Arentsen, M., W. Trommel (2005) Moderniteit en Overheidsbeleid. Over hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken. Coutinho, Bussum.
 • Trommel, W., J. Svensson, T. Lantink, (2005) Innovatie van arbeidsreïntegratie. Waartoe leidt het tweede spoor? Raad voor Werk en Inkomen, Den Haag
 • Trommel, W.(2005) ICT en de opkomst van de transitionele arbeidsmarkt. NWO, Voorburg.
 • Trommel, W., J de Kruijff, (2005) ‘Ongezond wantrouwen; over het primaat van politiek-bestuurlijke verantwoording in de sociale zekerheid.’In W. Bakker, K.Yesalkagit (red.) Publieke verantwoording. Boom, Meppel.
 • Trommel, W., T. Brandsen, M. Van Heffen, M. Moulijn (2005), ‘Performance Measurement: successful interpretations of Failure’. In: Society & Economy 26 (2-3), p. 195-221.

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017