Prof.dr. J.H.J. van den HeuvelDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

2e-70
j.h.j.vanden.heuvel@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Hoogleraar beleidswetenschap (emeritus)

Gegevens

Telefoonnummer: 0575-433122.

Telefoonnummer: Mobiel:
06-21687647

Prive Adres: De Kleine Horst
                     Scheggertdijk 39
                     7218 MZ Almen

E-mail:    jhj.van.den.heuvel@planet.nl
               j.h.j.vanden.heuvel@vu.nl

            

 

Specialisatie

 • Ethiek in bestuur en beleid
 • Bestuurlijke en ambtelijke integriteit
 • Cultuurbeleid/Mediabeleid
 • Bestuurlijke reorganisatie
 • Ombudsfunctie
 • Ministeriële verantwoordelijkheid
 • Gemeentelijke herindeling
 • Waterschapsbeleid
 • Beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding
 • Belangenverstrengeling
 • Corruptie
 • Fraude
 • Klokkenluiden

Onderzoek


Ethiek in bestuur en beleid, bestuurlijke en ambtelijke integriteit
 

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • Heuvel, J.H.J. van den & Huberts, L.W.J.C. (2008). We dreigen het te vergeten, maar ‘een beetje integer kan niet’. NRC Handelsblad, 26 april 2008. NRC artikel 19 april 2008
 • Kolthoff, E., Huberts, L.W.J.C. & Heuvel, J.H.J. van den (2006). The Ethics of New Public Management: Is Integrity at Stake?, Public Administration Quarterly, 30 (4): p. 399-439.
 • Montfort, A.J.G.M. van, L.W.J.C. Huberts, & Heuvel, J.H.J. van den (2006). Governmental rule breaking in the Netherlands. In L.W.J.C. Huberts, A.J.G.M. Montfort, & A. Doig (Eds.), Setting a good example? Rule breaking by government in the Netherlands and the United Kingdom (pp. 39-73). The Hague: BJu Law Publishers.
 • Wal, Z. van der, Huberts, L.W.J.C., Heuvel, J.H.J. van den, & Kolthoff, E.W. (2006). Central values of government and business: Differences, similarities and conflicts. Public Administration Quarterly, 30(3), 313-363.
 • Heuvel, J.H.J. van den (2005). Beleidsinstrumentatie. Sturingsinstrumenten voor het overheidsbeleid. Utrecht: Lemma
 • Huberts, L.W.J.C., Verberk, S., Berndsen, S.M., Heuvel, J.H.J. van den, Montfort, A.J.G.M. van, Huisman, W., & Vermeulen, M.I. (2005). Overtredende overheden. Op zoek naar de omvang en oorzaken van regelovertreding door overheden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Heuvel, J.H.J. van den (2004). Hoe schrijf ik een scriptie of these? Utrecht: Lemma.
 • Heuvel, J.H.J. van den (2004). De moraliserende overheid. Een eeuw filmbeleid, Utrecht: Lemma.
 • Heuvel, J.H.J. van den (2004). Administratieve organisatie en bestuurlijke kwaliteit, Openbaar Bestuur, 14 (10), p. 16-19.
 • Heuvel, J.H.J. van den (2004). Zorg om waarden en normen, Openbaar Bestuur, 14 (5), p. 26-30.
 • Heuvel, J.H.J. van den & L.W.J.C. Huberts (2003). Integriteitsbeleid van gemeenten, Utrecht: Lemma.
 • Heuvel, J.H.J. van den, L.W.J.C. Huberts & S. Verberk (2002). Waarden, normen en beleid, Utrecht: Lemma.
 • Heuvel, J.H.J. van den & L.W.J.C. Huberts (2001). Management van integriteitsaffaires, Nederlands Juristenblad, 76 (25), p. 1151-1156.
 • Bestuurlijke integriteit vandaag, in E. Karssing & M. Zweegers red.), Jaarboek integriteit 2010, Den Haag: Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, 2009 (met Leo Huberts).
 • Hoe staat het met de integriteit van de Nederlandse politie?, in Borgers e.a., Politie in beeld. Liber amicorum Jan Naeyé, Wolf Legal Publishers, 2009 (samen met L. Huberts, M. Lamboo, K. Lasthuizen).


Publicaties Prof. Dr. J.H.J. van den Heuvel 


Overige informatie


Verkort C.V.
Studeerde politieke wetenschap aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en aan het Centre Européen Universitaire te Nancy (Frankrijk).
Promoveerde op een proefschrift over een beleidsanalyse: Nationaal of verzuild; de strijd om het omroepbestel in de periode 1923-1947, Baarn: Ambo, 1976.
Werkte voordien bij het ministerie van Cultuur, Recreatie & Maatschappelijk Werk, bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en was van 1981 tot 1987 buitengewoon Hoogleraar beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Hoofdredacteur van Openbaar Bestuur (Kluwer)

Titels
Ridder in de Orde van Oranje Nassau   
 
Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur
Onderzoeksprogramma Dynamics of Governance
EGPA Study Group on Ethics and Integrity