Mr.dr. A.J.G.M. van MontfortDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86917
2e-48
a.j.g.m.van.montfort@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Universitair hoofddocent Bestuurskunde
Aanwezig
maandag en verder op wisselende dagen

Specialisatie

 • Inrichting en werking van bestuurlijke stelsels
 • Kwaliteit van overheidssturing
 • Functioneren van bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsprocedures
 • Methoden en technieken voor beleidsanalyse

Onderzoek

Deelname aan bestuurskundig onderzoeksprogramma 'Dynamiek van bestuur' van de afdeling Bestuurswetenschappen; lid van de Nederlandse Onderzoeksschool voor de Bestuurskunde.

Onderwijs

Recht van Overheid en Bedrijf
Beleid en Management
Masterthesis

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Publicaties (een selectie)

 • Montfort, A.J.G.M., Beck, L. & A.H.H. Twijnstra, Can integrity be taught in public organizations? The effectiveness of integrity training programs for municipal officials, In: Public Integrity (forthcoming).
 • Hulst, J.R. & A.J.G.M. van Montfort, Institutional features of inter-municipal cooperation: Cooperative arrangements and their national contexts, In: Public Policy and Administration, Vol. 27, No. 2, 2012, pp. 121-144.
 • Montfort, A.J.G.M. van, Klachtvoorzieningen, in: Damen, L.J.A. e.a., Bestuursrecht, Deel 2 (Rechtsbescherming tegen de overheid, Bestuursprocesrecht) (vierde druk), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2012, pp. 439-463.
 • Beck, L., Montfort, A. van & A. Twijnstra, Valt integriteit te leren? De effec­­tiviteit van inte­griteitstrainingen voor gemeenteambtenaren, VU University Press, Amsterdam, 2010.
 • Montfort, A.J.G.M. van (red.) e.a., Geheel volgens de regels, Inleiding recht voor bedrijf en overheid, Uitgeverij Lemma, Den Haag, 2009.
 • Hulst, R., Montfort, A. van, Haveri, A., Airaksinen, J. & J. Kelly, Institutional Shifts In Inter-Municipal Service Delivery, An analysis of developments in eight Western European countries, In: Public Organization Review, Vol. 9, No. 3, 2009, pp. 263-285.
 • Hulst, R. & A. van Montfort (Eds.), Inter-Municipal Cooperation in Europe, Dordrecht: Springer, 2007.
 • Huberts, L.W.J.C, Montfort, A.J.G.M. van, Doig, A. & D. Clark,. Rule-making, rule-breaking? Law breaking by government in the Netherlands and the United Kingdom, In: Crime, Law and Social Change, Vol. 46, No. 3, 2006, pp. 133-159.
 • Huberts, L.W.J.C., Montfort, A. van & A. Doig, Setting a Good Example? Rule Breaking by Government in the Netherlands and the United Kingdom, The Hague: BJu Law Publishers, 2006.
 • Montfort, A.J.G.M. van, Jong, P.O. de, Herweijer, M. & A.T Marseille,. The sooner the better, Management of Time in District Courts, In: International Journal of the Sociology of Law, Vol. 33, No. 1, 2005, pp. 35-51.

Nevenfuncties

 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Overijssel       
 • Voorzitter bezwaaradviescommissie gemeente Emmen
 • Lector master Bestuurskunde, Onderzoeksinstituut NCOI

Meer informatie


Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur
Onderzoeksprogramma Dynamics of Governance
EGPA Study Group on Ethics and Integrity

Nevenwerkzaamheden

Nijenrode Business Universiteit - Freelance docent Breukelen, 02 december 2013
Rechtbank Leeuwarden - Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden, 02 december 2013
Reed Business (Elsevier Juridisch) - Freelance medewerker Amsterdam, 02 december 2013
Wolters Kluwer - Freelance boekenrecensent Alphen a/d Rijn, 02 december 2013
Gemeente Emmen - Voorzitter bezwaarschriften -adviescommissie Emmen, 01 juli 2014
NCOI - Lector Bestuurskunde Hillversum, 30 mei 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017