Dr. J.J. Woldendorp



Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84342
2e-52
j.j.woldendorp@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Universitair docent

Specialisatie

Vergelijkende politicologie; Geschiedenis van de Nederlandse politiek en het Nederlandse politieke systeem; Corporatisme in Nederland en in vergelijkend perspectief; Vorming, samenstelling en beëindiging van (coalitie)regeringen in parlementaire democratieën; Politieke en economische prestaties.

Onderzoek

Mijn onderzoek kent drie zwaartepunten: Corporatisme; de vorming, samenstelling en beëindiging van (coalitie)regeringen in parlementaire democratieën na 1945; en de politieke discussies en besluitvorming rond de aanleg en exploitatie van spoorwegen in Nederland sinds 1835.

Downloads:

Dutch incomes policy formation 1965-2010
English language sources for the study of  Dutch politics 1998-2008 
Dissertatie

Party Government Data Set

Party Government Data Set 1945-2008

Onderwijs

Bachelorwerkgroep (1&2)
Government, Politics and Society (Bestuur, Politiek en Samenleving)
Seminar Public Opinion and Communication
Bachelorthesis
Masterthesis

Citaties

Google citaties

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Overige publicaties

 • Jaap Woldendorp (eindred.) (1998), Herkennen. Eenzaamheid, vereenzaming, sociaal isolement. NCSB, Bunnik
 • Jongleren met jeugdbeleid. Bijdrage aan de ontwikkeling van lokaal preventief jeugdbeleid, projectgroep Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid, Rijswijk, december 1997
 • (Concept) Nota Jeugdbeleid Bos en Lommer, juni 1996
 • Een andere kijk op jeugd. Een politiek Jeugdmanifest, Raad voor het Jeugdbeleid, Amsterdam, april 1996 (adviesnr. 84)
 • Jaap Woldendorp (eindred.) (1995), Preventie vraagt perspectief. Lokaal preventief jeugdbeleid in uitvoering. Bunnik, NCSB
 • Jaap Woldendorp (eindred.) (1995), Lokaal preventief jeugdbeleid. Een wegwijzer. Bunnik, NCSB
 • Preventie vraagt perspectief. Lokale initiatieven voor criminele jongeren. Bunnik, NCSB, 1994
 • Raad op Maat. Eindrapport plus werkdocument bijzondere commissie Vraagpunten Adviesorganen, 's-Gravenhage, februari 1993
 • Jaap Woldendorp (1990) ‘The oil embargo against South Africa: Effects and loopholes’, in: Robert E. Edgar (ed.), Sanctioning Apartheid. Trenton (NJ), Africa World Press Inc.
 • Jaap Woldendorp (1990) ‘Some successes of the oil embargo’ & ‘Technology transfer to circumvent the oil embargo’, in: Joseph Hanlon (ed.), South Africa. The Sanctions Report. Documents and Statistics. The Commonwealth Secretariat, in association with James Currey (London) and Heinemann (Portsmouth - N.H.), 1990
 • Fuel for Apartheid. Oil Supplies to South Africa. Shipping Research Bureau, Amsterdam, september 1990
 • South Africa: The Sanctions Report. Prepared for the Commonwealth Committee of Foreign Ministers on Southern Africa. Foreword by Shridath Ramphal, Commonwealth Secretary-General. London, Penguin Books in association with James Currey, 1989
 • Oil to South Africa. Apartheid's Friends and Partners. Shipping Research Bureau, Amsterdam, september 1988
 • South Africa's Lifeline. Violations of the Oil Embargo. Shipping Research Bureau, Amsterdam, september 1986

Liber Amicorum prof. dr. J.E. Keman

Liber Amicorum

Information in English

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017