Onderwijs

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie biedt een keuze aan internationaal geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen met verschillende accenten op de verhouding tussen politiek en bestuur, en nationaal en internationaal beleid. Binnen deze programma’s is bijzondere aandacht voor beleidsthema’s zoals de verzorgingsstaat en sociaaleconomische herverdeling, duurzaamheid, nationale en internationale veiligheid en Europese integratie.

Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een gestructureerde opbouw, intensieve begeleiding en enthousiaste docenten, kleinschaligheid, interdisciplinair aanbod, en een sterke internationale oriëntatie die blijkt uit de nauwe betrokkenheid van veel buitenlandse onderzoekers en studenten.

De multidisciplinaire aanpak van Bestuurswetenschappen - niet voor niets in meervoud - is terug te vinden in het onderwijs met vakken over besturen, organiseren, management, samenleving en politiek, beleid en besluit, recht, cultuur en communicatie, markt en overheid, filosofie en integriteit.

De brede en internationale oriëntatie van de Politicologie wordt weerspiegeld in onderwerpen als internationale betrekkingen, vergelijkende Europese politiek, mondiale politieke economie, en politieke theorie.

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie levert een cruciale bijdrage aan de vakken van de internationale bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics. Deze opleiding wordt aangeboden samen met de Faculteit der Geesteswetenschappen en de School of Business and Economics.