Leden van de onderzoeksgroep Quality of Governance

Staf

prof. dr. Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde
dr. Gjalt de Graaf, universitair hoofddocent
dr. Karin Lasthuizen, universitair hoofddocent
mr. dr. André van Montfort, universitair hoofddocent       
dr. Rudie Hulst, universitair docent
drs. Piet de Vries, docent
Hester Paanakker MSc, onderzoeker en docent   

Onderzoekers en promovendi

Wilfred Lameck, MSc, promovendus
drs. Jeroen Rodenberg, promovendus
       
drs. Ine Apapoe, promovendus
dr. mr. Stephan Berndsen, promovendus
Effendi Djoeneri MSc, promovendus
Jan Peter Gulmans, promovendus 
Saif-Ullah Khalid MSc, promovendus
drs. Peggy Purperhart, promovendus
drs. Nelly Schotborgh, promovendus
drs. Marjolijn Eijsink, buitenpromovendus

Onderzoeksassistenten

Milanne Mulder, onderzoeksassistent
Dorothé Ranzijn, onderzoeksassistent
Thomas Westveer, studentassistent
Carlo de Cocq, studentassistent

Emeriti

prof.dr. Fred Fleurke, emeritus hoogleraar Bestuurskunde
prof.dr. Hans van den Heuvel, emeritus hoogleraar Beleidswetenschappen
      

(Onderzoeks)fellows

prof. dr. Jeanne de Bruijn, onderzoeksfellow
dr. Leonie Heres, visiting fellow
prof.dr. Emile Kolthoff, onderzoeksfellow
dr. Rik Koolma, onderzoeksfellow
prof.dr. Jeroen Maesschalck, onderzoeksfellow
dr. Carel Peeters, onderzoeksfellow
dr. Zeger van der Wal, onderzoeksfellow

Oud-medewerkers

dr. Caelesta Braun, universitair docent
mr. dr. Michel Hoenderboom, promovendus
dr. Anne-Marie Reynaers, promovendus
Remco Smulders MSc, onderzoeker
Thijs Bogers, onderzoeksassistent