Communicatiewetenschap

Binnen de afdeling Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam staat de rol centraal die media en communicatietechnologieën spelen in de verhoudingen tussen mensen onderling, tussen mensen en organisaties, en tussen mens en maatschappij.

Het onderzoek van de afdeling kenmerkt zich door het gebruik van geavanceerde onderzoeksmethoden en technologie, waarbij de medewerkers nauw samenwerken met zowel andere wetenschappers binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen als met onderzoekers uit andere wetenschappelijke disciplines zoals informatica, linguïstiek, en psychologie.

De medewerkers van de afdeling staan internationaal hoog aangeschreven, hetgeen tot uiting komt in publicaties in leidende tijdschriften binnen zowel de eigen discipline als gerelateerde vakgebieden.

De inzichten uit het wetenschappelijke onderzoek van de afdeling vinden in toenemende mate hun weg in toepassingsgebieden zoals sociale robotica, gedragsbeïnvloeding via apps, en de aanwezigheid van organisaties op sociale media. Deze inzichten spelen ook een belangrijke rol in het onderwijs dat door de afdeling wordt verzorgd. In dit onderwijs leren studenten om vanuit een wetenschappelijke invalshoek communicatieprocessen te bestuderen. Studenten leren niet alleen om wetenschappelijk kennis toe te passen, maar ook om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar communicatieprocessen. Het onderwijs van de afdeling heeft tal van alumni afgeleverd die zich vanuit verschillende functies bezighouden met communicatieprocessen van organisaties in de private en publieke sector.