Ir. Wang Long Li

Promovendus

WebsiteTwitterLinkedIn

Information in English 

Balk

Aanwezigheid

Maandag t/m vrijdag

_Streep

Over

Wang Long Li is een Promovendus aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij behaalde een dubbelde Master in Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Het eerste track was gericht op geïntegreerd product design (bijv. aanvankelijke probleemanalyse, marktonderzoek, conceptontwikkeling, engineering en marketing) en het tweede op de menselijke interactie met een product (bijv. psychologie, de menselijke perceptie, productervaring en consumentengedrag). Daarnaast heeft Wang Long Li een specialisatie in product design binnen het domein van de gezondheidszorg. Zijn onderzoek richt zich op het design van sociale robotica binnen het domein van de gezondheidszorg, in het bijzonder op hoe de verwachtingen van gebruikers de eisen die aan een robot gesteld worden veranderen en wanneer mensen sociale robots als een kunstmatige zorgmiddel accepteren .

_Streep

Specialisatie

  • Sociale robotica
  • Design methodologie
  • Interactie design
  • Op de gebruiker gericht product design
  • Gebruikersonderzoek

_Streep

Huidig onderzoek

  • Verandering van eisen voor sociale robots binnen het domein van de gezondheidszorg (SELEMCA project

_Streep

Representatieve publicaties

  • Hoorn & Li, Robots that anticipate requirements change - Liber Amicorum voor Hans van Vliet, 2014-0925
  • Ambient healing environment design for an acute psychiatric ward, Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

_Streep