Dr. Camiel J. BeukeboomDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 88762
3e-17
c.j.beukeboom@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling communicatiewetenschap )
Universitair Docent

Icoontje Google Scholarresearcher idTwitter Linked-in ACSM-VU

Information in English

_Streep

Aanwezigheid

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

_Streep

Over

Camiel Beukeboom is Universitair Docent bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkte aansluitend als onderzoeker (AIO) op de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier behaalde hij in 2003 zijn doctorstitel (Dr.) in de Sociale Psychologie op basis van zijn proefschrift over de invloed van gevoelens (stemming) op het taalgebruik. Na gewerkt te hebben als docent Sociale Psychologie verhuisde hij naar Communicatiewetenschap waar hij momenteel onderwijs verzorgt op het gebied van Interpersoonlijke Communicatie en het doen van onderzoek in verschillende vakken (bv. MA thesis). Daarnaast coördineert hij het onderwijs voor FSW promovendi in zijn rol als programma directeur van de FSW graduate school.

In zijn onderzoek richt hij zich in het algemeen op de factoren die het verloop en de uitkomst van gesprekken bepalen en specifiek op taalgebruik. Zijn belangrijkste onderzoekslijn richt zich op de vraag hoe vooroordelen en stereotype verwachtingen subtiel tot uiting komen in het taalgebruik. Hij doet ook onderzoek naar sociale media en de manieren waarop bedrijven succesvol kunnen acteren in sociale media (webcare).

_Streep

Specialisatie

 • Stereotypen en vooroordelen in taalgebruik
 • Social media

_Streep

Huidig onderzoek

 • De rol van taal in het communiceren van verwachtingen (bijv. stereotypen)
 • Antecedenten en consequenties van taalgebruik (ontkenningen, ironie, taalabstractie)
 • Het verloop van conversaties in verschillende sociale media
 • Gebruik van sociale media door bedrijven (webcare)

_Streep

Huidig onderwijs

 • Interpersoonlijke Communicatie (BA)
 • MA thesis begeleiding
_Streep

Representatieve publicaties

 • Burgers, C., Beukeboom, C.J., Kelder, M. & Peeters, M. (in press). How Sports Fans Forge Intergroup Competition Through Language: The Case of Verbal Irony. Human Communication Research.
  doi: 10.1111/hcre.12052
 • Burgers, C., & Beukeboom, C. J. (in press). Stereotype Transmission and Maintenance Through Interpersonal Communication: The Irony Bias. Communication Research.
  doi: 10.1177/0093650214534975
 • Beukeboom, C. J. (2014). Mechanisms of linguistic bias: How words reflect and maintain stereotypic expectancies (Chapt.). In J. Laszlo, J. Forgas, & O. Vincze (Eds.), Social Cognition and Communication (pp. 313-330). New York, NY: Psychology Press. [Link naar artikel]
 • Beukeboom, C. J., Finkenauer, C., & Wigboldus, D. H. J. (2010). The negation bias: When negations signal stereotypic expectancies. Journal of Personality and Social Psychology, 99(6), 978-992. [Link naar artikel]
 • Beukeboom, C. J., Tanis, M. A., & Vermeulen, I. (2013). The language of extraversion: The Language of Extraversion: Extraverted People Talk More Abstractly, Introverts Are More Concrete. Journal of Language and Social Psychology, 32(2), 191 - 201. [Link naar artikel]
  doi: 10.1177/0261927X12460844.

Volledige publicatielijst van Dr. Camiel Beukeboom

_Streep

Overige academische activiteiten

 • Programmadirecteur VU Graduate School of Social Sciences
 • Lidmaatschappen: International Communication Association (ICA), European Association of Experimental Social Psychology (EAESP), Netherlands School of Communications Research (NESCoR)
 • Reviewing activiteiten voor verscheidene internationale tijdschriften
  _Streep

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017