Dr. Ivar E. VermeulenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 89190
3e-15, 3e-17
i.e.vermeulen@vu.nl
faculteit der exacte wetenschappen ( kunstmatige intelligentie ), faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling communicatiewetenschap )
Universitair hoofddocent

Icoontje Google Scholarresearcher id Linked-in ACSM-VU

Information in English

_Streep

Aanwezigheid

Maandag t/m vrijdag (behalve woensdag)

_Streep

Over

Ivar Vermeulen is Universitair Hoofddocent aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn specialisatie is persuasieve communicatie. Ivar promoveerde in 2003 aan het Institute for Logic, Language, and Information (Universiteit van Amsterdam). |Zijn huidige onderzoek is doorgaans experimenteel van aard en richt zich op de rol van vertrouwen, biases, en affectieve cues (zoals muziek) in persuasieve processen. Daarnaast houdt hij zich bezig met computer-geassisteerde onderzoeksmethoden zoals automatische inhoudsanalyse, netwerkanalyse van Web data en formele modellering van sociale processen.

_Streep

Specialisatie

 • Persuasieve communicatie
 • Web2.0 & beïnvloeding
 • Muziek & beïnvloeding
 • Sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden

_Streep

Huidig onderzoek

 • Persuasieve communicatie: Alles rondom het beïnvloeden van attitudes, overtuigingen en gedrag. Studiesnaar reclamewerking, priming, branding, biases, etc.
 • Online reviews: Wat maakt de ene online review invloedrijker dan de andere? Factoren zoals bronexpertise en -geloofwaardigheid, valentie, heterogeniteit en taalgebruik inn de review, en cognitieve processen bij de ontvanger worden in overweging genomen.
 • Muziek en beïnvloeding: Muziek heeft op diverse manieren invloed op (consumenten)gedrag. Onderliggende mechanismen zijn bijvoorbeeld conditionering, priming, synchronisatie en affect. Het doel van deze onderzoekslijn is om meer grip te krijgen op het gebruik van muziek in een persuasieve context.
 • Sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden: Verschillende projecten die als doel hebben om kwantitatieve onderzoeksmethoden binnen de Sociale Wetenschappen meer valide en betrouwbaar te maken.
 • User experiences in 'Interactive Storytelling': Interactive Storytelling (IS) omgevingen stellen gebruikers in staat om het verloop van een verhaallijn te beïnvloeden binnen een digitale omgeving. Dit project onderzoekt hoe IS omgevingen kunnen leiden tot meer betekenisvolle ervaringen voor gebruikers.
 • Online vertrouwen: Web 2.0 faciliteert in toenemende mate transacties, samenwerkingen en uitwisseling tussen individuele (in tegenstelling tot geïnstitutionaliseerde) gebruikers. Binnen deze ontwikkeling wordt peer-to-peer vertrouwen steeds belangrijker. Diverse projecten onderzoeken de rol van trust cues, de relatie tussen disclosure en vertrouwen, transitiviteit van vertrouwen, en propagatie van vertrouwen via netwerken.
 • Online neuropsychologisch testen: Het doel van dit project is om een tijd- en kostenefficiënte methode te ontwikkelen om het cognitief functioneren bij bepaalde risicogroepen valide in kaart te brengen via een online systeem.

 _Streep

Huidig onderwijs

 • Marketing- en Persuasieve Communicatie (BA)
 • Marketingcommunicatie 2.0 (BA)
 • Current Issues in Communication Science (MA)
 • BA thesis begeleiding
 • MA thesis begeleiding

_Streep

Recente publicaties

 • Das, E., Duiven, R., Arendsen, J., & Vermeulen, I. (2014). Exploring Killer Ads: A Terror Management Account of Death in Advertisements. Psychology & Marketing, 31(10), 828-842.
 • Frost, J., Vermeulen, I. E., & Beekers, N. (2014). Anonymity Versus Privacy: Selective Information Sharing in Online Cancer Communities. Journal of medical Internet research, 16(5), e126.
 • Vermeulen, I., Batenburg, A., Beukeboom, C., & Smits, T. (2014). Breakthrough or one-hit wonder? Three attempts to replicate musical conditioning effects in advertising. Social Psychology, 45(3), 179-186.
 • Beukeboom, C. J., Tanis, M., & Vermeulen, I. E. (2013). The Language of Extraversion Extraverted People Talk More Abstractly, Introverts Are More Concrete. Journal of Language and Social Psychology, 32(2), 191-201.
 • Roth, C., & Vermeulen, I. (2013). Breaching Interactive Storytelling’s Implicit Agreement: A Content Analysis of Façade User Behaviors. In Interactive Storytelling (pp. 168-173). Springer International Publishing

_Streep