Organisatiewetenschappen

De afdeling Organisatiewetenschappen bestaat uit een multi-disciplinaire groep gedreven professionals. Vanuit hun passie voor het vakgebied werken zij aan grensverleggend onderzoek en onderwijs, waarbij lastige vragen niet worden geschuwd. Een van de centrale thema’s is de precaire relatie tussen principes van disorganisatie - terug te zien in bv. crises, vastlopende organisaties, faillissementen - en organisatie, zoals in ordening, structurering, cultuurvorming.

Organisaties hebben invloed

Organisaties hebben een enorme invloed op mensen. Ze bepalen voor een belangrijk deel hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons gedragen. Onder de rook van het internationale kennis- en zakencentrum Zuidas, in de metropoolregio Amsterdam, buigen wij ons over de vraag hoe organisaties en organisatieprocessen werken binnen de geglobaliseerde maatschappij van vandaag en morgen.

Onderzoek: strategie, samenwerking en cultuur in organisaties

We kiezen in ons onderzoek expliciet voor een sociaalwetenschappelijk perspectief en hebben bijzondere aandacht voor ondernemend gedrag en innovaties.

Lees meer over ons onderzoek en expertise, of bezoek onze persoonlijke pagina’s.

_Streep

Onderwijs: één bachelor, twee masters en meer

In de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) kijk je kritisch naar het functioneren van organisaties. 

De master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) leert je meer over ondernemingsstrategieën, relaties tussen organisaties, besluitvormingsprocessen en de rol van mensen in bedrijven en instellingen. 

In de (Engelstalige) master Culture, Organization and Management (COM) onderzoek je de problemen en uitdagingen van cultuur en identiteit in de veranderende wereld van management en organisatie. 

Daarnaast verzorgen we onderwijs in het SBI programma van de Faculteit Exacte Wetenschappen, en in het postacademisch onderwijs (VASS). 


_Streep

Twitter - icoontje t Volg @OrgVu op Twitter!