Dr.ir. F.K. Boersma (Kees)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86769
3a-96
f.k.boersma@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling organisatiewetenschappen )
Universitair hoofddocent

aanwezig

Maandag tot en met vrijdag

specialisaties

 • Crisismanagement
 • Rampenbestrijdingsorganisaties
 • Meldkamers
 • Gebruik van social media
 • Sociale-netwerk-analyse en etnografie (kwalitatieve methoden van onderzoek)
 • Organisatieverandering en dynamiek
 • Netcentrische werkwijzen
 • Surveillance

onderzoek

Mijn onderzoek gaat over sociale en organisationele crises en problemen van dis-organisatie. Crises, zoals man-made en natural disasters (rampen), maar ook ‘geplande’ incidenten zoals mega-evenementen doorkruisen maatschappelijke patronen die we anders vanzelfsprekend nemen. Ze beïnvloeden relaties en sociale verbanden, en stellen de robuustheid van onze kritische infrastructuren op de proef. Vanuit een organisatiekundig perspectief is het interessant te kijken naar crises en rampen, omdat ze aan de ene kant tal van organisaties treffen, en aan de andere kant organisationele verbanden nodig zijn om crises en rampen het hoofd te bieden. In mijn onderzoek kijk ik met name hoe nieuwe organisationele relaties en netwerken tot stand komen tussen verschillende betrokken partijen bij de crisis- en rampenbestrijding. Onderzoek naar de rol van inclusieve communicatie is daarbij een van de aandachtspunten, bijvoorbeeld als het gaat om de relatie tussen overheidsorganisaties, NGO's, locale communities en de (Twitterende) burger.

Sinds de zomer van 2014 geef ik leiding aan een vierjarig NWO Smart Governance project naar de organisatie en het bestuur van rampenbestrijdingsorganisaties (zoals politie, brandweer, ambulancediensten, gemeenten, en NGO’s) en naar de vaak moeizame samenwerking tussen die organisaties onderling, en tussen hulpdiensten en burgers. In het project staat de vraag centaal: ‘What is the potential for net-centric governance to disaster management in facilitating a more adaptive response, and what are the consequences for the connections between networks of response organizations and local communities?’ Het project brengt in kaart hoe de informatie-uitwisseling bij rampen is georganiseerd en wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse aanpak bij middelgrote incidenten en de aanpak in het buitenland bij humanitaire crises en rampen. Tijdens rampen speelt het sociale-media gebruik van actieve burgers en communities een belangrijke rol, en de vraag is hoe de traditionele rampenbestrijdingsorganisaties daarmee omgaan. Het project is mede (financieel) ondersteund door de Veiligheidsregio’s Groningen, Nood-Holland-Noord, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht, door het Instituut Fysieke Veiligheid, en door Oxfam Novib en Cordaid.

Naast dit onderzoeksproject over crisis- en rampenbestrijding onderzoek ik de rol van monitoring technologieën (zoals camera’s, internet) in de context van de Surveillance Society. Ik doe dat via een Europees onderzoekproject (van 2009-2013 mede gefinancierd door het EU COST Action programma).

Ook begeleid ik studenten en promovendi op het gebied van crisismanagement, rampenbestrijding, en surveillance.

onderwijs

 • Organization Sciences (S-OS), in de internationale master COM en de nationale BCO
 • Organisational Politics (703142) als onderdeel van de internationale COM-minor
 • Premaster thesis
 • Summer School
 • Master's thesis (overzicht thesisonderwerpen)

publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • Boersma, F.K., L. Comfort, J. Groenendaal and J. Wolbers (2014). Incident Command Systems: A Dynamic Tension among Goals, Rules and Practice. Introduction to a special issue of the Journal of Contingencies and Crisis Management, 22(1): 1-4.
 • Boersma, F.K., R. van Brakel, C. Fonio and P. Wagenaar (Eds.) (2014). Histories of State Surveillance in Europe and Beyond. London: Routledge.
 • Wolbers, J.J. and F.K. Boersma (2013). The Common Operational Picture As Collective Sensemaking, Journal of Contingencies and Crisis Management, 21(4): 186-199.
 • Boersma, F.K. (2013). Liminal Surveillance. An ethnographic control room study during a local event, Surveillance and Society, 11(1/2): 106-120.
 • Bosse, T., K. Majdanik, F.K. Boersma and K. Ingibergsdóttir (2013). Studying Shared Situation Awareness by Agent-Based Simulation, Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT), Atlanta, USA, Proceedings of the 2013 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference, Volume 2: 201-208.
 • Fuchs, C., F.K. Boersma, A. Albrechtslund and M. Sandoval (eds.) (2011). Internet and Surveillance. London: Routledge.

Personal website link:  www.keesboersma.com

Nevenwerkzaamheden

Coöperatieve Vereniging de Buurtmaatschap - Commissaris Amsterdam, 01 januari 2012
Stichting ZIP/Cybersoek - Bestuursvoorzitter Amsterdam, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017