Kalkman, Jori MScDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84804
3a-44
j.p.kalkman@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling organisatiewetenschappen )
Promovendus

aanwezig

Wisselend

specialisaties

  • Civiel-militaire samenwerking
  • Rampenbestrijding en crisismanagement
  • Macht in inter-organisatorische samenwerking

onderzoek

Mijn promotieonderzoek gaat over civiel-militaire samenwerking tijdens rampenbestrijding en crisismanagement in Nederland. Bij grote en complexe incidenten, zoals overstromingen en natuurbranden, doen de traditionele hulpdiensten (brandweer, politie en geneeskundige dienst) een beroep op de middelen en expertise van Defensie. Sinds enkele jaren probeert het Nederlandse leger deze nationale taak uit te breiden. In mijn onderzoek richt ik me vooral op hoe Defensie en civiele hulpdiensten onderhandelen over de invulling van de groeiende rol van Defensie binnen het Nederlandse veiligheidsdomein.

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017