Dr. C. van DyckDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86851
3a-59
c.van.dyck@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling organisatiewetenschappen )
Universitair hoofddocent

aanwezig

Maandag t/m vrijdag

specialisaties

  • Fouten in organisaties
  • Organisatiecultuur
  • Organisationeel leren
  • Veiligheid
  • Leerklimaat

onderzoek

Durven medewerkers fouten toe te geven of worden fouten verborgen? Nemen mensen verantwoordelijkheid voor missers, of ligt het altijd aan een ander? Ligt de focus op herstellen en leren, of gebeurt er op dat vlak te weinig? En waarom is dat dan zo? Dit zijn enkele van de vragen waar ik mij in mijn onderzoek op richt.

onderwijs

publicaties

Populair wetenschappelijke artikelen en interviews:

Wetenschappelijke publicaties:

  • Verbeek - Van Noord, I.; De Bruijne, M., Twisk, J., Van Dyck, C., & Wagner, C. (in press). More explicit communication after classroom-based crew resource management training: Results of a pragmatic trial.  Journal of Evaluation in Clinical Practice.
  • De Korne, D. F. Van Wijngaarden, J. D. H., Van Dyck, C., Hiddema, F., Klazinga, N. (in press).  Evaluation of aviation-based safety team training in a hospital in The Netherlands.  Journal of Health Organization and Management.
  • Van Dyck, C., Dimitrova, N. G., De Korne, D. F., Hiddema, F. (2013). Walk the talk: The effect of leaders’ enacted priority of safety on error safety climate and incident reportingAdvances in Health Care Management, 14, 95-117.
  • Meer wetenschappelijke publicaties

Dissertatie Cathy van Dyck 

Alle publicaties dr. Van Dyck (Bron: METIS VU)

overige

THE CAT'S EYE
Van Dyck’s onderneming – The Cat’s Eye - helpt bedrijven bij het in kaart brengen van hun organisatiecultuur. The Cat’s Eye wordt ingehuurd door organisaties – waaronder bijvoorbeeld ziekenhuizen - waar veiligheid een belangrijk issue is. Daarnaast werkt The Cat’s Eye in opdracht van organisatieadviesbureaus, waarbij zij onder andere adviseert bij de ontwikkeling van cultuur-audits.

website button
E-mail 

Nevenwerkzaamheden

The cat's Eye - Directeur/eigenaar Amsterdam, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017