M. van Wieringen, MSc (Marieke)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 87242
3a-51
m.van.wieringen@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling organisatiewetenschappen )
Promovenda

aanwezig

Maandag, dinsdag en donderdag. Tevens per mail bereikbaar.

specialisaties

  • Informele en formele zorgnetwerken van kwetsbare ouderen
  • Samenwerking en afstemming binnen zorgnetwerken

onderzoek

Project: Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen: de samenwerking en afstemming tussen hulpverleners.

Het doel van het onderzoek is het vergroten van kennis over het functioneren van informele en formele zorgnetwerken om vast te stellen hoe zorg op elkaar is afgestemd en hoe de samenwerking binnen de zorgnetwerken de ervaren kwaliteit van zorg beïnvloedt. Mijn onderzoek richt zich specifiek op de samenwerking tussen organisaties die bij de zorg voor de ouderen betrokken zijn.

onderwijs

  • Masterthesis BCO

overige

Link naar het project: www.fsw.vu.nl/zorgnetwerk.