Dr. J.J. WolbersDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Postdoc Researcher

aanwezig

Maandag t/m vrijdag

specialisaties

Mijn expertise ligt in het analyseren en onderzoeken van organisatiekundige vraagstukken op het gebied van coördinatie, technologie, sociale netwerken, kennismanagement en cultuurverandering. Als organisatiewetenschapper ben ik in staat om complexe maatschappelijke vraagstukken snel te analyseren en deze in het licht van verschillende theoretische invalshoeken inzichtelijk te maken. Hierbij staat voor mij de verbinding tussen wetenschappelijke theorievorming en praktische toepassing centraal.

Bezoek mjjn website voor meer informatie

onderzoek

Als promovendus en docent aan de afdeling Organisatiewetenschappen, houd ik mij bezig met het vraagstuk hoe coördinatie tot stand komt over de grenzen van organisaties heen. Ik onderzoek dit vraagstuk in de samenwerking tussen politie, brandweer en ambulancediensten in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
In mijn promotieonderzoek kijk ik vanuit een interpretatieve en netwerk benadering naar hoe de spanning tussen het werken in vaste organisatiestructuren en emergent, improviserend optreden tot uiting komt in de werkpraktijken van hulpverleners. De vraag is hoe coördinatie over de grenzen van organisaties heen wordt vormgegeven, om van daaruit te verklaren waarom sommige coördinatiepraktijken in het ene geval tot integratie leiden, en in andere gevallen juist tot fragmentatie.
In mijn onderzoek vind ik het belangrijk om met een concreet maatschappelijk vraagstuk bezig te zijn en dit vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven te belichten. Naast mijn wetenschappelijke bijdrage, in de vorm van verschillende gepubliceerde artikelen en boekhoofdstukken, vind ik het ook belangrijk om een concrete bijdrage te leveren aan de Crisisbeheersing & Rampenbestrijding. Een goed recent voorbeeld hiervan is het cultuur onderzoek in opdracht van het landelijk project Netcentrisch Werken: 'Netcentrisch Werken in Ontwikkeling’.


Bekijk ook de website van onze onderzoeksgroep: www.area-vu.nl

onderwijs

Als docent aan de afdeling Organisatiewetenschappen geef ik onderwijs in de Bachelor- & Masteropleiding Beleid Communicatie en Organisatie (BCO) en de master Besturen van Veiligheid. Ik ben actief in de vakken Fysieke Veiligheid en Crisisbeheersing, Virtuele Organisatie, Bachelor Werkgroep en Bachelor Thesis. Daarnaast begeleid ik elke jaar meerdere mastertheses op het gebied van Fysieke Veiligheid en Crisisbeheersing.

 

publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Journal Articles
  • Wolbers, J., Boersma, K. (2013) The Common Operational Picture as Collective Sensemaking, Journal of Contingencies and Crisis Management, 21(4): 186-199
  • Wolbers, J., Groenewegen, P., Molle, J., Bim, J. (2013) Incorporating Time Dynamics in the analysis of Social Networks in Emergency Management, Journal of Homeland Security and Emergency Management, 10(2): 1-31
  • Boersma, K., Wagenaar, P., Wolbers, J. (2012) Negotiating the Trading Zone. Creating a shared information infrastructure in the Dutch Safety Sector, Journal of Homeland Security and Emergency Management, 9(2): 1-26

Book Chapters

  • Wolbers, J., Groenewegen, P., Wagenaar P. (2009) ‘ICT to Facilitate Emergency Response in the Netherlands’ In: J. Salmons and L. Wilson, Handbook of Research on Electronic Collaboration and Organizational Synergy, Hershey: IGI Global: 626-636

Reports

  • Wolbers, J.J., Boersma, F.K. & Heer, J.M. de (2012). Netcentrisch Werken in Ontwikkeling. Een cultuuronderzoek naar multidisciplinaire samenwerking en gezamenlijke operationele beelden in de Veiligheidsregio’s. Den Haag: De Swart.

Conference Proceedings

  • Messemaker, M., Wolbers, J., Treurniet, W., Boersma, K. (2013) Shaping Societal Impact: between control and cooperation. In: T. Comes, F. Fiedrich, S. Fortier, J. Geldermann and T. Muller (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM 2013. Baden-Baden, May 2013: 901-905
  • Passenier, D., Mollee, J., Wolbers, J., Boersma, K. & Groenewegen, P. (2012). Formalization of crisis response coordination from a public inquiry report. In: L. Rothkrantz, J Ristvei & Z. Franco (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM 2012. Vancouver, April 2012: 1-5
  • Treurniet, W., van Buul-Besseling, K. & Wolbers, J. (2012). Collaboration Awareness. A necessity in crisis response coordination. In: L. Rothkrantz, J. Ristvej & Z. Franco (Eds.), Proceedings of the 9th International ISCRAM Conference. Vancouver, April 2012: 1-5
  • Boersma, F.K., F.P. Wagenaar, and J. Wolbers (2010) Organizing Emergent Safety Organizations. The travelling of the concept ‘Netcentric Work’ in the Dutch Safety Sector. In: S. French, B. Tomaszewski and C. Zobel (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM. Seattle, April 2010: 1-6.