Onderwijs

Organisaties nemen een centrale plaats in binnen onze samenleving. Elke organisatie, of het nu gaat om een bedrijf, een overheidsinstelling of een non-profitorganisatie, heeft te maken met vraagstukken van strategie, cultuurveranderingen en organisatieontwerp. Centrale vragen in ons onderwijs zijn:

  • Welke doelen wil de organisatie realiseren? 
  • Hoe kan een organisatie ondernemender worden? 
  • Hoe kunnen dienstverlenende organisaties beter inspelen op klantenwensen, en op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving?

Bachelor- en Masteropleidingen


De afdeling Organisatiewetenschappen biedt, in samenwerking met de afdeling Bestuurskunde & Politicologie, de bacheloropleiding B&O aan:

De twee verschillende, maar verwante masteropleidingen van de afdeling Organisatiewetenschappen zijn een mooi en sterk vervolg op de bachelor B&O, maar ook op veel andere wo- en hbo-bachelors binnen het domein van de sociale en/of economische wetenschappen:

De masteropleiding BCO betreft een (grotendeels) Nederlandstalige opleiding. Deze benadert beleids-, communicatie- en organisatievraagstukken vanuit verschillende sociaalwetenschappelijke invalshoeken en disciplines, zoals de bedrijfskunde, psychologie, sociologie, communicatiewetenschappen en bestuurskunde. Belangrijke thema’s die in deze opleiding aan bod komen zijn strategievorming, organizational behavior, ondernemerschap, sociale- en organisatienetwerken en communicatie tussen en binnen organisaties. Studenten specialiseren zich via een van de drie afstudeerrichtingen (te weten: Management en innovatie in de zorg; Strategie en identiteit; Advies en veranderding) op een carrière als organisatiedeskundige binnen publieke of private sectoren.

De masteropleiding COM richt zich vooral op de culturele dimensies van management en organisatieprocessen, en heeft een duidelijk internationale oriëntatie. Veel aandacht wordt besteed aan thema’s als identiteit, veranderingsprocessen en transnationalisme. De opleiding, die sterk is ingebed in de ethnografische traditie van organisatieonderzoek, is geheel Engelstalig. Studenten worden actief gestimuleerd om hun afstudeeronderzoek (al dan niet gedeeltelijk) in het buitenland uit te voeren.

Daarnaast verzorgt de afdeling postacademisch onderwijs in het kader van de VU Academy of Social Sciences (VASS).

_Streep