Sociale en Culturele Antropologie

Vu 2

Antropologie is als studie niet alleen boeiend maar ook urgent. Samenlevingen van nu staan of vallen met geslaagde ontmoetingen tussen mensen met verschillende sociale, culturele en historische achtergronden. De afdeling wordt gedreven door de wil om aan deze ontmoetingen bij te dragen en ze te onderzoeken. Dit gebeurt in verschillende delen van de wereld met aandacht voor verschillende sociale en culturele onderwerpen. De afdeling sociale en culturele antropologie is niet alleen actief in onderzoek maar ook betrokken bij de studenten waardoor onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven zijn.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube