Dr. Marina de RegtDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86728
1a-72
m.c.de.regt@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afd. sociale en culturele antropologie )
Universitair Docent

aanwezig

Maandag tot vrijdag (wisselend)

Promotiefilmpje Master Antropologie

specialisaties

Thematische specialisatie: Gender, arbeid, migratie, transnationalisme, Islam, ontwikkelingssamenwerking, sociale ongelijkheid, feministische antropologie, vrouwen, huishoudelijke werksters, jeugd, meisjesmigratie.

Regionale specialisatie: Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika, i.h.b. Jemen en Ethiopië.

_Streep

onderwijs

2016-2017

_Streep

Bestuurs- en beheerstaken 2016/2017

  • Onderzoeksmanager afdeling SCA
  • Opleidingscommissie BSc CAO, voorzitter
  • Opleidingscommissie MSc SCA, voorzitter
  • Webredacteur Standplaats Wereld

onderzoek

 

 

Marina de Regt is gespecialiseerd op gender, arbeid, migratie en ontwikkeling in het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika. Na zes jaar in ontwikkelingsprojecten in Jemen te hebben gewerkt (1991-1997) keerde zij in 1998 terug naar de wetenschap. Haar huidige onderzoek richt zich op de migratie van tienermeiden in Ethiopië, en zowel op interne migratie naar Addis Ababa als op internationale migratie naar het Midden-Oosten. Het onderzoek maakt deel uit van het project Time to Look at Girls: Adolescent Girls Migration and Development. In het kader van dit project werkte zij mee aan de productie van de korte film Time to Look at Girls: Migrants in Bangladesh and Ethiopia (trailer hieronder). Daarnaast houdt zij zich bezig met migratie tussen Jemen en de Hoorn van Afrika, zowel hedendaags als historisch. Zij is met name geïnteresseerd in de genderaspecten van migratiestromen.

Deze onderzoeksprojecten bouwen voort op de Regt's post-doctorale onderzoek (2003-2006) over migrantenvrouwen die als huishoudster in Jemen werken. Terwijl er veel bekend is over de migratie van Aziatische vrouwen naar de welvarende landen op het Arabisch Schiereiland weten weinig mensen dat ook in Jemen vooral migrantenvrouwen betaald huishoudelijk werk verrichten. Het grootste deel van deze vrouwen is afkomstig uit Somalië en Ethiopië, naburige landen waar de politieke en economische situatie nog slechter is dan in Jemen. De Regt onderzocht de verschillen tussen domestic workers op basis van klasse, religie en etniciteit; de verschillende migratietrajecten; aspecten rond legaliteit en illegaliteit; en voorkeuren van werkgevers. Zij heeft veel over dit onderzoek gepubliceerd. Ook maakte zij in samenwerking met een filmmaakster een korte film getiteld Young and Invisible: African Domestic Workers in Yemen (Arda Nederveen Visuele Producties 2007). 

Marina de Regt’s historisch-antropologische interesse heeft zich ontwikkeld tijdens haar werk als coordinator van het Zuid-Zuid netwerk SEPHIS aan het International Instituut voor Sociale Geschiedenis (2008-2011). Als research fellow op het International Research Center “Work and Human Lifecycle in Global History” van de Humboldt Universiteit Berlijn (2011-2012) heeft zij zich verder verdiept in de historische relatie tussen het Arabisch Schiereiland en de Hoorn van Afrika. 

Marina’s PhD onderzoek (1998-2003) was gebaseerd op haar jarenlange werkervaring in Jemen. Zij verzamelde twintig levensverhalen van jonge Jemenitische vrouwen die tot gezondheidsvoorlichtster werden opgeleid in een Nederlands-Jemenitisch ontwikkelingsproject. In haar proefschrift analyseerde zij de motivaties voor vrouwen om dit werk te gaan doen, en de betekenis voor hun identiteit alsmede de verschillende agenda’s en belangen van de donororganisatie en de Jemenitische autoriteiten. Haar proefschrift Pioneers or Pawns? Women Health Workers and the Politics of Development in Yemen is gepubliceerd door Syracuse University Press (2007). 

Marina de Regt’s afstudeeronderzoek in 1989 ging over de veranderende positie  van tapijtknoopsters in Rabat-Salé, Marokko: wat betekende de verschuiving van een ambachtelijke productie van tapijten naar massaproductie voor vrouwen die in deze sector werken? Haar scriptie De ontrafeling van een vrouwenberoep: Tapijtknoopsters in Rabat-Salé(Marokko) is gepubliceerd by het Women and Autonomy Centre, Leiden (1992). 

Time to Look at Girls: Migrants in Bangladesh and Ethiopia:

 


 

publicaties

Publications (Source: METIS VU)

Geselecteerde publicaties:

2015    "Noura and Me: Friendship as Method in Times of Crisis". Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development 44(1,2): 43-70

2014    met Bina Fernandez (reds.) Migrant Domestic Workers in the Middle East: The Home and the World. New York: Palgrave Macmillan (boek)

2010    "Ways to Come, Ways to Leave: Gender, Mobility and Il/legality among Ethiopian Domestic Workers in Yemen". Gender & Society 24 (2): 237-260

2009    "Preferences and Prejudices: Employers' Views on Domestic Workers in The Republic of Yemen". Signs: Journal of Women in Culture and Society 34 (3): 559-582

2007    Pioneers or Pawns? Women Health Workers and the Politics of Development in Yemen. Syracuse: Syracuse University Press (boek)

Film:

  • 2015 Time to Look at Girls: Migrants in Bangladesh and Ethiopia
  • 2007  Young and Invisible: African Domestic Workers in Yemen (Arda Nederveen Visual Productions)

Media: