Dr. A.J. SalmanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86714
1a-78
a.j.salman@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afd. sociale en culturele antropologie )
Universitair hoofddocent

aanwezig 
Afspraak maken graag per e-mail.

Promotiefilmpje Master Antropologie

_Streep

specialisaties

 

 • Burgerschap
 • Conflict
 • Geweld
 • Inheemse volken
 • Politiek
 • Politieke cultuur
 • Sociale bewegingen
 • Steden
 • Kolonialisme
 • (De)kolonisatie
 • Mensenrechten
 • Regionaal: Latijns Amerika, met name Boliva, maar ook Ecuador, Chile en andere landen in de regio.

  

onderwijs

2016-2017

Kernthema's van de antropologie (BSc CAO 1e jaar en Premaster SCA)

Culture and Citizenship (BSc CAO 2e jaar)

_Streep

Bestuurs- en beheerstaken 2016/2017

Afdelingshoofd SCA

onderzoek     

Burgerschaps-onderzoek in Latijns Amerika beleeft hoogtij-dagen. En het is nauw verbonden met studies naar democratie en democratisering. Mijn onderzoek concentreert zich op Bolivia, alwaar een inheemse president en een regering die niet uit de traditionele blanke-mestizo-elite komt, sinds 2006 een ander, progressiever en ‘plurinationaal’ beleid gestalte probeert te geven. Sleutel-onderdeel daarvan is een zoektocht naar nieuwe vormen van democratie, naar adequatere, meer cultuur-gevoelige overheidsinstituties, en nieuwe vormen van democratische participatie. Vergelijkbare discussies zijn er echter ook in andere landen in de regio, en pogingen om minderheids- en groepsrechten te verbinden met de canon van de liberale, representatieve democratie spelen in landen over de hele wereld. Bolivia is in deze context een interessant ‘laboratorium’. Kwesties als ‘gewone’ versus gemeenschapsrechtspraak, rondom vragen over de relatie tussen ‘cultuur’ en democratie en mensenrechten/burgerrechten, alsmede de rol van sociale bewegingen (‘organized civil society’) staan daarbij prominent op de agenda. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar een ‘antropologie van de nieuwe democratie’. 

De nieuwe regering wordt nogal eens verweten autoritair op te treden. Maar er is ook nieuwe wetgeving rondom inheemse rechten. En er zijn referenda, consultaties met inheemse volkeren over interventies binnen hun territoria, er is overleg met sociale bewegingen en het legaal maken van inheemse bestuurlijke praktijken, er is decentralisatie en er wordt gewerkt aan regionale, lokale en inheemse autonomieën. De voorstanders van de regering noemen dat veel traditioneel uitgesloten groepen (en niet in de laatste plaats de inheemse volkeren) zich tegenwoordig zelfverzekerd laten gelden in de publieke en politieke arena’s. En wijzen erop dat het de pers en audiovisuele media toch nog steeds vrij staat de regering naar hartenlust de mantel uit te vegen.

Daarnaast maakt de regering goede sier met een reeks wapenfeiten uit de afgelopen regeerperiodes: solide economische groei, groeiende werkgelegenheid, afname van de (extreme) armoede, succesvolle herverdelingsmaatregelen zoals bonussen voor zwangere vrouwen, voor kinderen die hun schooljaar voltooien, en voor ouderen. Ze kunnen ook wijzen op kredieten voor arme boeren en micro-ondernemers, investeringen in gezondheidszorg en onderwijs, en verbeteringen in de dienstverlening van de overheid. En toch, en toch….de critici benadrukken andere aspecten: de regering spreekt met dubbele tong waar het gaat om het serieus nemen van de inheemse stem; “dat mag alleen als ze onze mening delen”. Sowieso is de regering uiterst selectief wanneer het gaat om wie mag participeren in beraadslagingen over wetgeving, en is er een sterke tendens kritische stemmen te diskwalificeren met opmerkingen als zouden ze “USA-agenten” of “neoliberalen” zijn. De regering vermijdt zo het inhoudelijke debat. Het ‘politiseren van het juridisch apparaat’ leidde en leidt daarnaast tot veel (valse?) beschuldigingen aan het adres van oppositionele regionale of lokale autoriteiten en volksvertegenwoordigers. Ook zijn er voortdurend incidenten als het hacken van de website van oppositionele kranten (wie oh wie?), en het gedwongen vertrek van NGOs die organisaties steunden die zich tegen het regeringsbeleid uitspraken.

De vraag is: hoe landt dit alles onder ‘gewone Bolivianen’? Zien zij een effectievere, meer participatieve democratie? Voelen zij dat het huidige beleid hen echt diensten bewijst? Hoe evalueren zij de maatregelen, de houding, de nieuwe discoursen? In plaats van een politieke diagnose, of een institutioneel onderzoek: tot wat voor analyse leidt een etnografie van de huidige politieke turbulenties in Bolivia?

 Een ander project betreft mijn deelname in ‘Small-Scale Goldmining in the Amazon’ (GOMIAM), een project van collega Marjo de Theije waarin ik deelneem. Daarin richt ik mij vooral op conflict-analyse, en op de socio-culturele achtergronden van de manieren waarop goud-mijnwerkers zich organiseren, hun belangen verwoorden en hun strijd/onderhandelingen met andere belanghebbenden in de regio en met de overheid aangaan.

publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 

Sleutel-publicaties:

2012 (With Willem Assies and Marco Calderón) “Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina”, in Jaime LLambías Wolff (ed.) América Latina: interrogantes y perspectivas, Toronto/Valparaíso: York University/Universidad de Valparaíso, pp 115-138 .

2011 “Customary law in search for balance: Bolivia’s quest for a new concept of “rights” and the construction of ethnicity”, in Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 36(72), 111-143.

2010 “Social movements in a split: Bolivia’s protesters after their triumph”, in International Journal of Sociology and Anthropology Vol. 2(9), 185-197.

2005 (Edited volume, with Willem Assies & Marco Calderón): Citizenship, Political Culture and State Transformation in Latin America, Amsterdam: Dutch University Press/Zamora: El Colegio de Michoacán.

empty

Neven werkzaamheden

June 2011: Guest Lecturer, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile, PhD-course Ciudadanía, etnicidad, democracia y cultura. 

June-July 2010: Guest lecturer, FLACSO Ecuador, PhD course on ‘Culture, Democracy, Citizenship, Ethnicity’.

Contributions to CERES-courses (2014, 2015)

Contributions to GSSS-course (2014)

Nevenwerkzaamheden

UPIEB - Docent La Paz Bolivia, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017