Prof.dr. M. van de PortDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84391
1a-72
m.p.j.vande.port@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afd. sociale en culturele antropologie )
Hoogleraar

aanwezig
wisselend, afspraak via e-mail. Per mail bereikbaar.

Link naar Engelstalige website

Link naar afdelingswebsite 

Promotiefilmpje Master Antropologie

_Streep

specialisaties

Ik houd mij bezig met onderwerpen als populaire religiositeit; de ‘authenticering’ van culturele constructies en de ‘sacralizering’ van geloofsvoorstellingen; de subjectieve ‘ervarende’ dimensie van cultuur; dit alles in relatie tot verschijnselen als geweld, trauma, het lichaam, de zintuigen, muziek, kunsten en ritueel. Ik ben verder bovenal geinteresseerd in vernieuwende, avontuurlijke vormen van etnografisch onderzoek en vormen van wetenschappelijke rapportage die cross-overs naar de kunsten en de literatuur niet uit de weg gaan.

 • Identiteit
 • Authenciteit
 • Lichaam
 • Religie
 • Populaire cultuur

Regionaal: Balkan, Brazilië

onderwijs

2016-2017

Culture and New Media (BSc CAO 2nd year)

empty

onderzoek

Ik deed mijn promotieonderzoek in Servie (Vranje, Novi Sad). In opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie deed ik daarna onderzoek naar liquidaties in het criminele circuit in Nederland. Sinds 2001 doe ik onderzoek naar de Afro-Braziliaanse bezetenheidscultus candomblé in Salvador, Bahia (Brazilie).

Zie mijn website voor al mijn projecten, foto's en film.

publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • 1994   Het Einde van de Wereld. Beschaving, Redeloosheid en Zigeunercafés in Servië. Amsterdam: Babylon/De Geus.
 • 1996   "Coping with the boom-boom dimension of war. Wartime experiences and the gypsy in Serbian popular c ulture'. In: Kokot, Waltraud & Dorle Dracklé (ed.), Ethnologie Europas. Grenze, Konflikte, Identitäten. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.
 • 1998   Gypsies, Wars and other Instances of the Wild. Civilization and its Discontents in a Serbian Town. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 1999 The Articulation of Soul. Serb Perceptions of Gypsy Music. Popular Music, 18/3: 397-413.
 • 1999 `It Takes a Serb to Know a Serb', Uncovering the Roots of `Obstinate Otherness' in Serbia. Critique of Anthropology, vol. 19, nr.1: 7-30.
 • 1999 Amália. Some Reflections on the Death of a Portuguese Star. Etnofoor XII(2): 7-25
 • 2001   Geliquideerd. Afrekeningen in het Criminele Milieu. Amsterdam: Meulenhoff.
 • 2001 Tsigani, viyny ta inshi priklady nepriborkanosti. Tsivilizatsija ta ii priktosti u serbs'komu misti. Kiev: Serdar.
 • 2004 Registers of Incontestability. The Quest for Authenticity in Academia and Beyond. Etnofoor 17 (1/2): 1-24.
 • 2005 Candomblé in Pink, Green and Black. Re-scripting the Afro-Brazilian Heritage in the Public Sphere of Salvador, Bahia. Social Anthroplogy, vol. 13 (1): 3-26.
 • 2005 Circling around the Really Real. Possession Ceremonies and the Search for Authenticity in Bahian Candomblé. Ethos 33(2):147-179.
 • 2005 Sacerdotes midiáticos. O candomblé, discursos de celebridade e a legitimacão da autoridade religiosa na esfera pública baiana. Religião e Sociedade,vol. 25 (2): 32-61.
 • 2005 Echt waar. Of: hoe Antonio A, Franky Z. en Mohammed B. hun geloofsovertuigingen heiligden. De Gids, september 2005.
 • 2005 Priests and Stars. Candomblé, Celebrity Discourses and the Authentication of Authority in Bahia's Public Sphere. Postscripts 1.2/1.3.
 • 2005 (with Vincent de Rooij). Johannes Fabian's time in the Netherlands. Etnofoor 18 (2): 125-138.
 • 2006  Visualizing the Sacred. Televisual Styles and the Religious Imagination in Bahian Candomblé.  American Ethnologist 33 (3): 444-461.
 • 2006 'Kicken, man!' Enkele aantekeningen over grensoverschrijding en hedendaagse mystiek. Justitiële Verkenningen jrg. 32, nr. 5: 9-17.
 • 2007 Re-encoding the Primitive: Some Apocryphal Thoughts on Public Representations of Candomblé. In: Rob van Ginkel & Alex Strating (eds.), Wildness & Sensation. Anthropology of Sinister and Sensuous Realms. Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis. Pp. 177-197 
 • 2007 De Islam bestaat niet. In: Francio Guadeloupe & Vincent de Rooij (eds.), Zo zijn onze manieren... Visies op multiculturaliteit in Nederland. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Pp. 109-115.
 • 2007 Bahian White: The Dispersion of Candomblé Imagery in the Public Sphere of Bahia. Material Religion Vol.3 (2): 242-273.
 • 2007 Crossing the Sertão. Going Places to Make Things Come Your Way. Etnofoor 20(2).
 • 2008 Candomblé in Pink, Green and Black. Re-scripting the Afro-Brazilian Heritage in the Public Sphere of Salvador, Bahia. In: Michael Lambek (ed.) A Reader in the Anthropology of Religion, 2nd Edition. Oxford: Blackwell Publishing.
 • 2008   Over de noodzaak van dagdromen. Oorlogsbewustzijn en vredesfantasieën.
  In de Marge 17 (1): 4-16.
 • 2008   De echte wereld, daarbuiten. De Gids, no. 10 (oktober)
 • 2009 ‘Don’t ask questions, just observe!’ Boundary Politics in Bahian Candomblé. In: Birgit Meyer (ed.), Religion, Media and the Question of Community. Palgrave (forthcoming)
 • 2009 Body Trouble. Material Religion 5(2):232-233
 • 2009 ‘Wat me nu toch is overkomen … dat verzin je niet!’ Gemaaktheid, geloof en spontaniteit in populaire religiositeit. In: Marcel van den Haak e.a. (eds.), Popularisering van Cultuur en Religie. Amsterdam: Aksant (forthcoming)
emptyempty

Nevenwerkzaamheden

UVA - Universitair Docent Amsterdam, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017