Prof. dr. A. van Harskamp (emeritus)

Bijzonder hoogleraar emeritus. Leerstoel ‘Religie, identiteit en civil society in multidisciplinair perspectief’

aanwezig 
Alleen op afspraak: (tel. +31 20 6977903)en 
per e-mail; anton@bezinnen.nl en a.van.harskamp@vu.nl               

_Streep

specialisaties

  • Secularisering en religionisering in West Europa
  • Religieus fundamentalisme, in het bijzonder in de V.S.
  • Geweld en religie
  • Nieuwe religiositeit
  • Civil society

onderzoek

Geweld en religie

 publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

  • Het nieuw-religieuze verlangen, Kampen: Kok (2000)
  • Theologie: Text im Kontext (vert. uit het Nederlands), Tübingen: Francke Vg. (2000)
  • 'Religion und Indvidualisierung', in: D. Mieth/H. Snydewind hrsg., Religion zwischen Gewalt und Beliebigkeit, Tübingen/Basel: Francke Vg. 2001, 67-89*
  • 'Soms, maar slechts voor even: Over oude en nieuwe religiositeit en de kern van het 'zelf', in: Tijdschrift voor Theologie 42 (2002) nr. 2, 115-136
  • 'Religion and Local Context: A Problematic Distinction', Renai: Jurnal penelitan sosial & humaniora 3 (2003)


empty