Erik van OmmeringDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86704
z-126
e.i.van.ommering@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afd. sociale en culturele antropologie )
Promovendus

aanwezig 
maandag t/m vrijdag; voor afspraken graag bellen of een e-mail sturen.


Promotiefilmpje Master Antropologie

_Streep

specialisaties

  • Antropologie van kinderen en onderwijs
  • Conflict, geweld, identiteit, etniciteit en religie
  • Ontwikkelingsstudies
  • Midden-Oosten (Libanon)
  • Midden Europa (Polen)

 onderzoek     

Scholing in conflict. Een kindgeoriënteerd, etnografisch onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en gewelddadig conflict in Libanon
Aan de basis van dit onderzoek ligt de observatie dat zowel wetenschappers als ontwikkelingswerkers moeilijkheden tegenkomen in het uitleggen van de relaties tussen formeel onderwijs en gewelddadig conflict. Enerzijds ondersteunen scholen processen van vredesopbouw en ontwikkeling, maar anderzijds kunnen ze ook sociale verdeeldheid en conflict versterken binnen gemeenschappen. Deze studie onderzoekt dit probleem door middel van een kindgeoriënteerde, etnografische analyse van basisschoolgemeenschappen in Libanon. De studie beslaat drie onderling verbonden onderzoeksvelden: 1. de gevolgen van hedendaags gewelddadig conflict op gemeenschapsniveau; 2. de lokale praktijk van onderwijs in conflictsamenlevingen; en 3. de ervaringen van, en betrokkenheid bij, scholing en conflict van kinderen. Door deze velden te verbinden draagt dit onderzoek bij aan academische debatten over de micro-dynamiek van gewapend conflict, en de antropologie van kinderen en niet-Westerse onderwijspraktijken. Bovendien draagt ze bij aan beleidsvorming door de uitkomsten beschikbaar te stellen aan ontwikkelingsorganisaties en onderwijzers in Libanon en daarbuiten.

Begeleiders: Prof. dr. Birgit Meyer en dr. Sandra J.T.M. Evers.

Achtergrond

Aan de basis van dit promotieonderzoek ligt een eerdere veldonderzoek dat ik uitvoerde in het kader van de masteropleiding ‘Social and Cultural Anthropology’ aan de Vrije Universiteit. Een samenvatting van dit onderzoek vind je hier. Naar aanleiding van het onderzoek verscheen er een artikel in de Ad Valvas.

publicaties

 

Publicaties (Bron: METIS VU)

Tevens:

  • Bijdrages aan het weblog Standplaats Wereld
  • 2009 ‘The Roles of Faith-based Educational Institutions in Fragile States’. Research Report, ICCO Alliance working group Religion and Education. Utrecht: ICCO Alliance. 
  • 2007 ‘Learning for Peace or War. Dilemmas in Shaping Children’s Attitudes towards Non-violence and Coexistence at Schools in Lebanon’. Master’s Thesis, Department of Cultural Anthropology and Development Sociology, VU University Amsterdam.

Zie ook dit werkstukpakket over onderwijs in conflictgebieden voor VWO leerlingen.