Onderzoek

research foto

Overkoepelend onderzoeksprogramma

Het onderzoek van alle medewerkers is verbonden met het onderzoeksprogramma van de afdeling "Mobilities, Belonging and Beliefs: Confronting Global Inequalities and Insecurities" (MOBB). Het onderzoek van de afdeling volgt het Protocol Integer Onderzoek.

De afdeling heeft de ambitie om de relatie tussen de discipline en de wereld buiten de universiteit te versterken. Antropologie is het vak van het engagement. Stafleden worden geregeld uitgenodigd om hun expertise te delen in radioprogramma’s, kranten en tijdschriften. Ze zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich in voor een variëteit aan sociale initiatieven in binnen- en buitenland. Verder heeft de afdeling een eigen weblog: StandplaatsWereld, waar informatieve, prikkelende en verrassende reflecties op de actualiteit in Nederland en de wereld vanuit antropologisch perspectief worden gedeeld.

_Streep

Werkgroepen

Onderzoekers van de afdeling Culturele en Sociale Antropologie organiseren interdiciplinaire seminars en conferenties vanuit verschillende werkgroepen.

1. De Anthropology of Youth and Children Network verenigt onderzoekers en professionals in onderzoek en werk naar en met jeugd en kinderen. Als een officieel netwerk van de Europese Associatie van Antropologen (EASA), organiseert deze onderzoeksgroep maandelijke seminars die theorie, methodologie, en onderzoeksethiek met betrekking tot kinderen en jeugd bevorderen. Als een platform voor (interdisciplinair) academisch onderzoek, bevordert de groep ook de dialoog tussen de deelnemers door middel van gezamelijke onderzoeksprojecten, publicaties en conferenties. Voorzitter: Dr. Sandra Evers.

2. Het Mining Research Network (MRN) is een werkgroep voor discussie en uitwisseling tussen academische onderzoekers, NGO's en andere instituties die wereldwijd de sociale, politieke, culturele en economische implicaties van mijnbouw bestuderen, als ook de gevolgen voor het milieu. MRN is een initiatief van Marjo de Theije (Vrije Universiteit Amsterdam), Sabine Luning (Universiteit Leiden University) en Barbara Hogenboom (CEDLA). Informatie: m.de.theije@vu.nl

_Streep

Promovendi van de afdeling Sociale en Culturele Antropologie

De afdeling Sociale en Culturele Antropologie is trots op haar vele promovendi. Van de Faculteit Sociale Weteschappen zorgt de afdeling antropologie voor de meeste promoties, maar liefst 11 in 2015.

_Streep