Netwerken

Onze afdeling organiseert seminars en conferenties in het kader van verschillende (interdisicipinaire) netwerken.

  1. Het Anthropologyof Youth and Children Netwerk verenigt academici en professionals die zich bezighouden met onderzoek naar en werken met kinderen en jeugdigen. Sinds maart 2012 is dit verband een officieel netwerk van de European Association of Social Anthropologists (EASA). Het netwerk organiseert maandelijkse seminars waarin theorie, methoden en onderzoeksethiek gericht op kinderen en jeugd centraal staat. Daarnaast fungeert het netwerk als een platform voor (interdisciplinair) academisch onderzoek en versterkt het de dialoog met mensen uit de praktijk door gezamenlijke onderzoeksprojecten, publicaties en conferenties.

  2. The MiningResearch Network (MRN) is een netwerk gericht op discussie en uitwisseling tussen onderzoekers, NGOs en andere instellingen, die zich bezighouden met wereldwijd onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van mijnbouw en de sociale, politieke, culturele, milieu- en economische implicaties die daarmee samenhangen. The MRN is een initiatief van Marjo de Theije (Vrije Universiteit Amsterdam), Sabine Luning (Leiden University) en Barbara Hogenboom (CEDLA).