Sociologie

afdeling sociologie

De afdeling Sociologie wordt gevormd door een enthousiast team van docenten en onderzoekers. Ze zijn bij uitstek deskundig in maatschappelijke ontwikkelingen als mondialisering, modernisering, individualisering en multiculturalisering en in de gevolgen daarvan voor de levens van individuele mensen. In het onderwijs en onderzoek wordt veelal de vergelijkende benadering gebruikt, tussen bijvoorbeeld samenlevingen, bevolkingsgroepen, mannen en vrouwen, of ouderen en jongeren. De bacheloropleiding Sociologie leidt op tot socioloog waarbij een eigen accent kan worden aangebracht via een grote keuzeruimte (de minor). De masteropleiding Sociologie geeft een gespecialiseerde en verdiepende vervolgopleiding.