Sociologie

De afdeling Sociologie wordt gevormd door een enthousiast team van docenten en onderzoekers. Ze zijn bij uitstek deskundig in maatschappelijke ontwikkelingen als mondialisering, modernisering, individualisering en multiculturalisering en de gevolgen daarvan voor cohesie en ongelijkheid in de samenleving. De stafleden zijn verantwoordelijk voor de bachelormaster en premaster Sociologie. Het onderzoek van de afdeling richt zich op een vijftal thema’s rondom maatschappelijke participatie, verenigd onder het onderzoeksprogramma Participation in Society (PARIS). Het onderzoek is ingebed in het facultaire Institute for Societal Resilience (ISR) en het interfacultaire onderzoek van het Talma instituut. Zowel onderwijs als onderzoek worden uitgevoerd in samenwerking met diverse maatschappelijke partners.  

Contact