Prof.dr. P.P.J. Houben (emeritus)

Hoogleraar Toegepaste Sociale Gerontologie


Adres:
Ter Hoogestraat 7
4834 EC Breda

Telefoon:
076 514 5802

E-mail:  ppj.houben@planet.nl

Specialisatie

  • (mee) Ontwikkelen interactief levensloopbeleid voor mensen in 2e levenshelft
  • Begeleiding bij procesmanagement sociale innovatie middels participerende aansturing van managers, werkers en cliënten bij implementatie innovaties producten/diensten
  • Ontwerpen en testen 'vensters' en 'gereedschap' voor implementatie interactief levensloopbeleid en sociale innovatie

Onderzoek

  • theoretische reflectie en operationalisering van veroudering en ontwikkeling van de sociale homeostase van mens en zijn/haar sociale context

  • input geven aan innovatieprogramma's Vilans levensloopbenadering en zelfmanagement, preventieproject levenskunst ouderen, professionalisering ouderenadvisering en trainers Pensioen in Zicht, Mid Life Resourcing e.d.

  • implementatie sociale innovatie gericht op inschakeling (gerijpte) talenten bij oppakken van uitdagingen van (complexe) innovaties door organisaties

Onderwijs

  • post-HBO- en HOVO onderwijs

  • in-company trainingen

  • gastcolleges

Publicaties

Houben, Piet, Interactief levensloopbeleid, vensters en gereedschap om de tweede levenshelft vorm te geven, Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2009   ISBN 978 90 6665 978 0

Overige informatie

Mede-initiatiefnemer netwerk Interactieve OntwerpGerontologie gelinkt aan de Sluyterman Van Loo leerstoel toegepaste sociale gerontologie aan de VU van 1993-2002.
Daarna zijn inzichten verworven in activiteiten voor Rotterdams Forum Communicatie & Zelfsturing, ESF-equal project MidLifeResourcing en hoger onderwijs instellingen.
Deze zijn in combinatie met literatuurstudie in de hierboven genoemde publicatie 'Interactief levensloopbeleid' verwerkt. Zie voor nadere info: www.houben.swpbook.com.