Prof.dr. Saskia KeuzenkampDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 81522
2a-83
s.keuzenkamp@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling sociologie )
Bijzonder hoogleraar

Contactgegevens

Aanwezig: op afspraak.
De overige dagen: MOVISIE te Utrecht (030-789 2034)
http://www.movisie.nl/medewerkers/saskia-keuzenkamp

Specialisatie

  • Effectiviteit van interventies in het sociaal domein, met name gericht op vermindering jeugdwerkloosheid van migrantenjongeren en het tegengaan van discriminatie
  • Bevorderen van maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen
  • Evaluatieonderzoek van interventies
  • Het meten van outcome van interventies in het sociaal domein
  • Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland

Lopend onderzoek

Interventies gericht op verminderen werkloosheid van migrantenjongeren en het tegengaan van discriminatie; acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (PhD traject Jantine van Lisdonk) en vergelijking Nederland en Suriname (Carla Bakboord); evaluatie van lespakket ‘homo in de klas’ (PhD traject Henriëtte Boersma); de rol van gezondheid bij verklaring van geringe arbeidsparticipatie van migrantenvrouwen (PhD traject Jasmijn Slootjes).

Onderwijs

Begeleiding MA-thesis

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 

Nevenwerkzaamheden

IHLIA - Voorzitter bestuur Amsterdam, 01 januari 2012
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017