Kok, A.A.L.Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

z500a
a.a.l.kok@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling sociologie )
Phd-Candidate

Almar Kok, MSc

Telefoon:+31 20 444 9336  

Kamernummer: Medical Faculty A-511

E-mail:a.kok1@vumc.nl

Afdeling: Faculty of Social Sciences - Dpt. of Sociology; VUmc – Dpt. of Epidemiology & Biostatistics

Functie: Phd-Candidate

Expertise

Sociale stratificatie van gezondheid

Sociale Epidemiologie

"Successful Aging"

Veerkracht ("resilience")

Research

Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) 

Mijn onderzoek speelt zich af binnen het project "Veerkracht bij ouderen met een lage sociaal-economische status". Uit veel eerder onderzoek blijkt dat mensen met een lage sociaal-economische positie relatief op oudere leeftijd met meer sociale-, psychische- en gezondheisproblemen kampen dan mensen met een hoge sociaal-economische positie. Maar dit geldt niet voor iedereen. Door middel van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek wil ik sociale en psychologische kenmerken onderzoeken die kunnen verklaren waarom sommige mensen ondanks een lage sociaal-economische positie toch heel gezond oud worden. Co-promotoren zijn dr. Martijn Huisman en dr. Marja Aartsen; promotor is prof. Dorly Deeg.

Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA)

Bij NESDA heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken en werkomstandigheden op werkverzuim – en of de invloed hiervan verschilt tussen mensen met en zonder depressie of angststoornis. Co-auteurs zijn: dr. Inger Plaisier en prof. Brenda Penninx.