P.K.P. Pankowska, MScDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83178
2a-83
p.k.p.pankowska@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling sociologie )
PhD Kandidaat

PhD


Paulina Pankowska is een promovendus bij de afdeling Sociologie. Voorheen werkte ze als associate analist bij Binnenlandse Zaken en bij het Social Policy team van RAND Europe en als een gelieerde onderzoeker bij de migratie en ontwikkeling onderzoeksgroep aan de Maastricht Graduate School of Governance. Daarvoor heeft zij gewerkt als junior onderzoeker bij het Empower European Universities foundation in Maastricht, en als onderzoeksstagiair in de National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K)) in Jakarta, Indonesië.

Paulina heeft een master in Public Policy and Human Development aan de Universiteit van Maastricht in samenwerking met de United Nations University en een bachelor in Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en software en heeft een goed begrip van kwalitatieve methoden. Haar interesses liggen in de data-analyse en econometrie, migratie, het hoger onderwijs en sociale bescherming. Paulina is, onder andere, betrokken geweest bij onderzoeksprojecten naar de economische gevolgen van migratie in Europa voor zowel de landen van herkomst als van aankomst, vergelijkende evaluaties van het beleid van het hoger onderwijs in Europa en de impact van de verschillende stelsels van sociale bescherming op de armoedebestrijding in Indonesië. 
 

PhD project


Beschrijving van het PhD project: Fout correctie in de meting van flexibele arbeid 

Het PhD-project zal zich richten op een belangrijke sociale statistiek dat beleid en publiek debat informeert: flexibele arbeid in Nederland. Steeds meer maakt het CBS gebruik van informatie uit meerdere bronnen om hun statistieken te kunnen produceren. Deze bronnen kunnen het echter niet eens worden over de grootte van flexibele arbeid. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een meetfout verantwoordelijk kan zijn voor deze discrepantie. Om het land goed te informeren, is het noodzakelijk om deze fouten te corrigeren

In dit project worden gegevens van de Enquête Beroepsbevolking en de Polisadministratie aan elkaar gekoppeld, en wordt latente klasse-analyse gebruikt om de twee bronnen te harmoniseren. De gevoeligheid van de resultaten voor de aannames van latente klasse-analyse, zoals de onafhankelijkheid van meetfouten, zal onderzocht worden. Het doel van dit project is om consistent te schatten hoeveel flexibele arbeidscontracten en mobiliteit van flexibele naar vaste arbeidscontracten er bestaat. Deze tabellen zullen worden gebruikt voor de productie van het CBS Statline, die indirect belangrijke beleidsbeslissingen beïnvloedt. Bovendien zal dit project laten zien hoe de methoden, die ontwikkeld zijn voor voor de productie van deze tabellen, breder toepasbaar zijn, met als doel het uitbreiden van het gebruik van gecombineerde enquêtes en administratieve data in officiële statistieken over de hele wereld.

Publicaties


Publicatielijst
(bron: METIS VU)

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017