Dr. P.G.S.M. SmetsDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86742
2a-75
p.g.s.m.smets@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling sociologie )
Universitair docent

Specialisatie

 • Stedelijke segregatie 
 • Leefbaarheid en sociale cohesie in lage inkomensbuurten 
 • Intra- en interetnische contacten 
 • Financiële zelfhulpgroepen 
 • Zelfbouw en financieringsstrategieën in sloppenwijken 
 • Kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Minderheden

 

Lopend onderzoek


Stedelijke segregatie in mondiaal perspectief
Hedendaagse stedelijke segregatie gaat vaak samen met een restrictief gebruik van en toegang tot de publieke ruimte waaronder buurten. In dit onderzoek worden zowel manifestaties van urbane segregatie en verschillende manieren van aanpak apart en comparatief bekeken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van escapisme van elite groepen die zich afsluiten van de samenleving (gated communities), mengingsstrategieën (het mengen van etnische groepen, kopers en huurders), disciplinering en (her)incorporatie van uitgeslotenen in het economische en financiële systeem, huisvesting voor lage inkomensgroepen.

Formele en informele netwerken in de Transvaalbuurt Amsterdam
Dit onderzoeksproject vergelijkt de rol die etniciteit speelt in formele netwerken met die in informele netwerken. Formele netwerken omvatten allianties tussen publieke en private sector organisaties en het maatschappelijk middenveld en informele netwerken intra- en interetnische contacten en relaties tussen buren en buurtgenoten in de private en publieke ruimte.

Onderwijs

 • Bachelor werkgroep vergelijkende sociologie
 • Sociologisch domein II: Segregatie in de stad
 • Onderzoekspracticum II Kwalitatief 
 • Bachelor thesis sociologie 
 • Master thesis sociologie van mondialisering en diversiteit

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017