Prof.dr. N.L. Stevens

Hoogleraar in de Toegepaste Sociale Gerontologie

Contactgegevens

Aanwezig: woensdag

Telefoon:  020 59 86797  (-86804 secretariaat)
Kamer:  Z-536 Metropolitan gebouw 
E-mail:  nl.stevens@fsw.vu.nl 
VU-eenheid:  faculteit der sociale wetenschappen (afdeling sociologie)

Nan Stevens is bijzonder hoogleraar Toegepaste Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar leeropdracht is gericht op de ontwikkeling van interventies om het sociaal netwerken van mensen in de tweede levenshelft te versterken; tevens onderzoekt zij interventies gericht op het sociaal welbevinden in de late volwassenheid.
Recent onderzoek betreft een vriendschapsprogramma voor mensen tussen 18 en 80 jaar, georganiseerd door het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking en de Parnassia Bavo groep.
Ook begeleidt zij promotie onderzoek naar effecten van een vriendschapscursus voor vrouwen boven de 55 jaar.
Vanuit de Longitudinal Aging Study Amsterdam doet zij onderzoek naar de verandering in het belang van vriendschap gedurende de tweede levenshelft en begeleidt zij promotie onderzoek naar cohortenverschillen bij pensionering.
Een nieuwe interventie is de cursus Rust zonder Roest, die zij samen met dr. Erika Timmer ontwikkeld heeft voor mensen boven de 60 jaar. Voor meer informatie hierover zie www.rust-zonder-roest.nl
Nan Stevens heeft over diverse onderwerpen gepubliceerd, zoals aanpassing aan weduwschap, nieuwe partners, zingeving en eenzaamheid op latere leeftijd.
Zij is tevens hoofddocent psychogerontologie bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Specialisatie

  • Ouderen
  • Sociaal welbevinden
  • Sociale netwerken

Onderwijs


>Seminar Sociaal-Wetenschappelijke Perspectieven op Veroudering
>Seminar Sociale Gerontologie: Beleid en Maatschappij

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)