Dr. G.G. van de BuntDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86868
2a-76
g.g.vande.bunt@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling sociologie )
Universitair hoofddocent

Aanwezig

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Specialisatie

 • Dynamiek in netwerken: netwerkanalyse in het algemeen en actor-gebaseerde netwerkmodellen (SIENA) in het bijzonder. '
 • Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs

 • Onderwijsmanager afdeling M&T
 • Coördinator van het gehele eerstejaars M&T-onderwijs
 • Coördinator van het M&T-deel van het Bachelorproject B&O
 • In het verleden: o.a. multivariate analysetechnieken (met   SPSS), netwerkanalyse (met UCINET en SIENA).

Onderzoek

 • Intra- en in mindere mate inter-organisationele netwerken, vriendschap, vertrouwen binnen organisaties, netwerkmodellen.

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)


 

Overige informatie

 • Lid van het Dagelijks Bestuur van NOSMO, secretaris van de landelijke onderzoeksgroep Social Netwerk Analyse.

 • Begeleider van promovendi.
  Momenteel: Maurits de Klepper, Bart de Jong en Suresh Bhagavatula.

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017